Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 89,449

Đang online: 14

ĐHSP HÀ NỘI

Hệ VLVH (Học hè)

1. SP Âm nhạc

2. SP Mỹ thuật

 

ĐẠI HỌC HUẾ

1. Luật học (Hệ VLVH & Từ xa)

2. Luật học (Văn bằng 2)

3. Luật học ( Liên thông từ TC lên ĐH)

3. QTDV du lịch và Lữ hành (Từ xa)

ĐHSP Tp.HỒ CHÍ MINH

A. HỆ VLVH ( Tại chức cũ): 

1. SP Giáo dục Thể chất (Từ CĐ lên ĐH)

2. SP Giáo dục Mầm non (VLVH)

B. Hệ Liên thông lên Đại học

1. SP Giáo dục Mầm non ( Từ TC lên ĐH )

2. SP Giáo dục Tiểu học ( Từ TC lên ĐH )

ĐẠI HỌC QUY NHƠN

A. Hệ VLVH (Tại chức cũ): 

1. SP Giáo dục Tiểu học (Học hè)

2. SP GD Thể chất

B. Hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH ( Học hè)

1. SP Toán, Vật lý, Hóa, Sinh - KTNN

2. SP Văn, Sử, Địa, GD Chính trị, Anh văn.

3. Công nghệ thông tin (từ TC lên ĐH)

ĐH SƯ PHẠM HUẾ

* Hệ: VLVH (Tại chức cũ)

Công nghệ Thiết bị trường học

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

A. Hệ: VLVH (Tại chức cũ):

1. Kế toán

2. Quản trị kinh doanh

3. Luật học

B. Hệ Liên thông lên Đại học:

1. Kế toán (Từ TC)

2. QTKD - Thương mại (Từ CĐ)

 

ĐH VĂN HÓA Tp. HỒ CHÍ MINH

1. Thư viện Thông tin (Hệ liên thông từ TC)

2. Văn hóa Du lịch

ĐH THỦY LỢI HÀ NỘI

Thủy lợi (Kỹ thuật công trình xây dựng) hệ VLVH.

HỌC VIỆN HC QUỐC GIA

1.ĐH Hành chính (VLVH)

2. ĐH Hành chính (Liên thông từ TC lên ĐH)

Dự kiến xét tuyển và thi vào tháng 10/2015

LỚP BỒI DƯỠNG

1. Bồi dưỡng Quản lý Giáo dục (MN, TH, THCS, THPT) (Tuyển sinh liên tục)

2. Tiếng Ê ĐÊ, Kế toán trưởng  -  (Tuyển sinh liên tục trong năm)

3. Liên tục tổ chức lớp học ôn và thi cấp chứng chỉ Tin học A, B. Anh văn A, B, C.

(Trung tâm tổ chức học, cấp chứng chỉ hàng tháng)

4. Bồi dưỡng NV thiết bị thí nghiệm trường học.

5. Khai báo thuế, Kỹ năng nói trước công chúng.

TRUNG CẤP VT LƯU TRỮ TW

TC Văn thư Lưu trữ  (VLVH)

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

1.     Kế toán

2.     Quản trị kinh doanh

3.     Tài chính ngân hàng

4.     Xây dựng DD và CN

5.     Luật 

6.     Anh văn, Tin học...

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Quản lý Đào tạo

Điện thoại: 0500.3812480 - 0500.3856825

VĂN HÓA VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI, MỘT GÓC NHÌN

Công cuộc đổi mới đất nước đến nay đã có một khoảng thời gian gần 30 năm kinh nghiệm để từ đó Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhìn lại tiến trình xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bước sang TK XXI, đặc biệt là từ năm 2014, đất nước ta bước vào giai đoạn tăng tốc cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp...