Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,737

Đang online: 81

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Đương sự (hoặc người đại diện hợp pháp) trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả (Bộ phận “một cửa”) để nộp đơn theo mẫu và các giấy tờ minh chứng.

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX, ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Căn cứ công văn số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ; Căn cứ công văn số 698/SNV-CBCC&VC ngày 11/9/2013 của Sở Nội vụ Đắk Lắk; Căn cứ công văn số169/SGDĐT-TCCB ngày 20/09/2013 của Sở GD & ĐT Đắk Lắk,

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh