Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,002,765

Đang online: 37

Đề án về ứng dụng và phát triển CNTT Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

Đề án về ứng dụng và phát triển CNTT Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTX

Căn cứ vào Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2015-2016, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 đối với GDTX

QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA &TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT,Ngày 26 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Quy chế này quy định về thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia, bao gồm: chuẩn bị cho kỳ thi; đối tượng và điều kiện dự thi; tổ chức đăng ký dự thi; trách nhiệm của thí sinh; công tác đề thi; tổ chức coi thi; tổ chức chấm...

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh