Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,528

Đang online: 47

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

báo cáo tổng kết năm học 2017-2018

BỘ BIÊN BẢN DÀNH CHO HỘI ĐỒNG COI THI

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VÀ ĐIỂM KIỂM TRA: 1. Chủ trì (Lãnh đạo điểm kiểm tra): Ông (bà)......................................... Nơi công tác ...............................................Nhiệm vụ trong HĐ

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐT...

QUY ĐỊNH VIỆC KHAI THÁC, SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA TRUNG TÂM

Nội dung thông tin phải được cập nhật thường xuyên cụ thể: Các thông tin về hoạt động chuyên môn của các phòng, ban, đoàn thể, bộ phận; Kế hoạch công tác tuần, tháng, năm…; Các thông tin tuyển sinh hàng năm, hàng tháng...

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐẮK LẮK

Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng trên tinh thần thống nhất tập thể lãnh đạo và đề cao trách nhiệm cá nhân. Mọi hoạt động của trung tâm phải tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc của trung tâm.

QUY CHẾ VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ Trong hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk

Quy chế việc thực hiện dân chủ, trong hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Đắk Lắk, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức, góp phần xây dựng trung tâm trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ viên ...

  • 1

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh