Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,002,755

Đang online: 38

Tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

09/08/2017 10:47:29 GMT+7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH                                 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

   Số: 78 /TB-TS                                    Đắk Lắk, ngày 08 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

Tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

 

          Căn cứ thông tư 21, 22 và 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của liên Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, về quy định tiêu chuẩn và chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp;

          Thực hiện công văn số 1064/QĐ-SGD&ĐT ngày 04/08/2017 của Sở GD&ĐT Đắk Lắk về việc giao nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trong toàn tỉnh, từ năm 2017;

          Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk liên kết với các trường Đại học và Học viện được Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ cấp phép để tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức, cụ thể như sau:

  1.Đối tượng: Viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh có nhu cầu đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với các hạng như sau:

- Giảng viên (Giảng viên chính – Hạng II; Giảng viên – Hạng III);

- Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III);

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III);

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV);

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

          2.Số tiết, hình thức, thời gian và địa điểm học

a.Số tiết: Tổng số 240 tiết/1 chứng chỉ.

b.Hình thức và thời gian học: Học liên tục 24 ngày/1 tháng; Học thứ 6, 7, CN/2 tháng; Học thứ 7, CN/ 3 tháng.

c.Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Đắk Lắk. Số 1A Lê Hồng Phong, BMT.

          3.Học phí: 2.900.000,đ/1 chứng chỉ/1 HV. Điều kiện mở lớp: 40 HV/1 lớp.

          4.Thời gian khai giảng mở lớp

          Tổ chức liên tục trong năm; Lớp khóa 1 dự kiến khai giảng ngày 16/09/2017.

          5.Hồ sơ đăng ký lớp bồi dưỡng

- Đơn đăng ký học của học viên (theo mẫu gửi kèm);

- Bản sao có công chứng văn bằng cao nhất;

- Giấy chứng minh nhân dân có photo công chứng;

- 2 ảnh thẻ 4x6 (1 ảnh dán vào đơn, 1 ảnh để rời có ghi thông tin ở mặt sau);

          * Đối với các cơ sở giáo dục tại các Huyện có nhu cầu tổ chức lớp tại địa phương, bổ sung thêm công văn của đơn vị đề nghị mở lớp bồi dưỡng và kèm danh sách học viên.

          * Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo, trung tâm GDTX Tỉnh.1A Lê Hồng Phong; www: ttgdtxtinhdaklak.edu.vn;

  Điện thoại: 0262.3812480; đ/c Nghĩa, 0905306090; đ/c Thảo 0905506605;

Nơi gửi:                                                                               GIÁM ĐỐC

- Sở GD&ĐT; Sở Nội vụ (Thay báo cáo);

- Các Phòng GD&ĐT; các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh (để biết);

- Lưu VT, TCHC, QLĐT./.                                                                

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh