Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,396

Đang online: 94

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk - Bồi dưỡng

Các lớp Bồi dưỡng cán bộ Quản lý - Giáo dục (MN,TH,THCS,THPT ), Tiếng Ê ĐÊ, Kế toán trưởng, Tin học, Anh văn A,B, Khai báo Thuế, Kỹ năng nói trước công chúng, Bồi dưỡng NV Thiết bị thí nghiệm trường học. Chiêu sinh thường xuyên. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk - Nghiệp vụ sư phạm

Các lớp nghiệp vụ sư phạm, chiêu sinh thường xuyên. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk - Tiếng Ê đê

Các lớp Tiếng Ê đê, chiêu sinh thường xuyên. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk - Tin học

Các lớp Tin học, chiêu sinh thường xuyên. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk - Ngoại ngữ

Các lớp ngắn ngày Ngoại ngữ, chiêu sinh thường xuyên. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk.

  • 1

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh