Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,411

Đang online: 45

Thông báo thực hiện kết luận họp BCS các lớp LKĐT của Giám đốc trung tâm

16/07/2015 14:28:21 GMT+7

                                                              THÔNG BÁO

Kính gửi : -Trưởng phòng TCHC, trưởng phòng QLĐT, kế toán trưởng trung tâm;

     - Giáo viên quản lý các lớp liên kết đào tạo;

     - Lớp trưởng các lớp LKĐT tại trung tâm.

Ngày 10/7/2015, Ông Nguyễn Đức Dy – Giám đốc trung tâm GDTX Tỉnh đã dự họp với lớp trưởng ( hay lớp phó) các lớp liên kết đào tạo tại trung tâm, do phòng Quản lý đào tạo chủ trì; Ông đã kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đối với các lớp liên kết đào tạo: Yêu cầu lớp trưởng phổ biến và tổ chức lớp thực hiện nghiêm túc đầy đủ những nội dung các văn bản, quy định sau:

1/. QĐ số 36/2007-BGDĐT, ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

2/. Văn bản nội bộ: Những quy định đối với sinh viên, học viên các lớp liên kết đào tạo đang học tại trung tâm GDTX Tỉnh Đắk Lắk, ký ban hành ngày 18/3/2015.

3/. Những quy định nội bộ khác của Hiệu trưởng các trường Đại học có liên kết với Trung tâm.

II. Phòng Quản lý đào tạo:

1/. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm làm việc với các trường Đại học về chuyên môn chú ý những nội dung sau:

a, Sắp xếp lịch học, thời gian học cần liên tục không nên gián đoạn trong một kỳ học, gây rất khó khăn cho học viên.

b, Về thời gian học của một lớp nên thống nhất từ đầu khi mới vào, để học viên sắp xếp thời gian, không nên kéo dài thời gian so với công bố từ đầu.

c, Sau khi học hết một học phần nên tổ chức thi hết học phần ngay, theo phương thức cuốn chiếu.

d, Mỗi kỳ học sau khi kiểm tra xong có bảng điểm và thống kê những học viên thiếu điểm để giúp học viên tiện theo dõi và tham gia kiểm tra lại thuận lợi.

2/. Chỉ đạo cán bộ của phòng khi quản lý các lớp chú ý những nội dung sau:

a, Mỗi lớp phải có sổ theo dõi về nề nếp, việc học của học viên và việc dạy của giáo viên. Cuối tuần trưởng phòng kiểm tra và giải quyết hay đề xuất tham mưu Giám đốc xử lý những vi phạm.

b, Giáo viên quản lý lớp có sự phối hợp chặt chẽ với lớp trưởng để quản lý lớp và giải quyết những sự việc thuộc thẩm quyền. Yêu cầu mỗi buổi học, giáo viên quản lý lớp phải đến gặp lớp một lần để nắm bắt tình hình.

c, Phân công một cán bộ thống kê điểm số các học phần để thông báo cho học viên vào cuối khóa học. Cần chốt danh sách học viên sau mỗi kỳ học.

c, Việc phân phòng học phối hợp với phòng Tổ chức- Hành chính, phân công cho hợp lý, chú ý ưu tiên cho các lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp và đặc thù của môn học.

III. Phòng Tổ chức – Hành chính, kế toán tài vụ.

a, Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất các phòng học như bàn ghế, bóng đèn điện, quạt, ampli, loa đài, đèn chiếu…để sửa chữa kịp thời những hư hỏng.

b, Chú ý khâu vệ sinh các phòng học, nhà vệ sinh công cộng và cảnh quan môi trường; toàn cơ quan luôn được sạch sẽ, thông thoáng.

c, Chỉ đạo tốt công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, căng tin,  nhà  gửi xe … thực hiện đúng quy định.

d, Khảo sát lập dự trù, kế hoạch mắc cố định đèn chiếu ở một số phòng học.

e, Lập một hòm thư góp ý mới cho khối liên kết đào tạo.

f, Kiểm tra lại việc gửi giấy thông báo nhập học vì có một số học viên không nhận được giấy báo.

g, Về học phí vẫn thực hiện thu 1 lần như trước đây tuy nhiên theo nguyện vọng của một số học viên sẽ thu 2 lần /1 kỳ học cho những học viên nào khó khăn, có xác nhận của lớp và giáo viên quản lý lớp.

    Phòng Tổ chức-Hành chính truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên để phòng TCHC, phòng QLĐT và các lớp liên kết đào tạo thực hiện và báo cáo kết quả vào buổi giao ban cuối tháng 7/2015.

Nơi nhận:

- Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Trung tâm (thay b/c).

- Như kính gửi: Để thực hiện

- Lưu VP                                                                        

 

                                                     Phòng Tổ chức-Hành chính

                                                                                      Trưởng phòng

 

          

                                                                                        Lê Xuân Hợi

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh