Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,679

Đang online: 32

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016

02/12/2016 09:54:45 GMT+7

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11/2016.

Ưu điểm:

Phòng đã thực hiện và hoàn thành các công việc sau:

- Thực hiện tốt công tác trực bảo vệ; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo.

- Tham mưu và thực hiện báo cáo quy hoạch CBQL nhiệm kỳ 2020-2025;

- Phối hợp các phòng CM phục vụ tốt thi học phần, thi TN, hoạt động dạy, học.  

- Phối hợp Công đoàn tổ chức hoạt động CM ngày NGVN 20/11

- Tổ chức cho học viên lao động vệ sinh lớp học, khu vực chung.

- Đã mua máy photocopy phục vụ phòng DVH; mua bổ sung thiết bị, hóa chất dạy học.

- Kiểm tra CSVC và phục vụ tốt các lớp học; các lớp bồi dưỡng chuyên môn của Sở GD-ĐT;

- Tổ chức gặp mặt Ngày NGVN và chia tay thầy Trình nghỉ hưu;

- Chuẩn bị kinh phí cho hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào và thi đua khen thưởng;

- Đã kiểm tra nội bộ công tác y tế trường học, công tác trực bảo vệ.

Nhược điểm: Thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, giám sát giờ giấc làm việc của VC, người lao động chưa chặt chẽ;

 

 II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016

Thực hiện theo kế hoạch năm học.

Chú trọng một số công việc chính sau:

- Xét nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm và phụ cấp thâm niên 6 tháng cuối năm;

- Tham mưu đề xuất cử giáo viên, viên chức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ;

- Tổ chức thực hiện công khai tài sản lãnh đạo trung tâm và kế toán theo văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT.

- Kiểm kê tài sản;

- Phục vụ bế giảng các lớp bồi dưỡng; thi TN và kiểm tra kỳ 1 khối GDTX;

- Quyết toán kinh phí với các trường LKĐT

- Cập nhật văn bản pháp luật, pmis, thống kê và báo cáo học kỳ I và cuối năm tài chính.

- Thăm chúc Tết Bộ Chi huy QS tỉnh; các đơn vị bộ đội (theo KH của Sở)                                                                                   

                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

      DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC                                                                  

             ( Nguyễn Đức Dy)

                                                                                                         

                                                                                       Lê Xuân Hợi

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh