Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,426

Đang online: 67

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015 (Phòng TC-HC)

05/10/2015 18:41:00 GMT+7

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 9/2015.

 

Phòng đã thực hiện và hoàn thành các công việc sau:

- Kiểm tra mua bổ sung, sửa chữa CSVC, phòng học, phòng làm việc. Giao nhận phòng học cho khối GDTX;

- Phối hợp tổ chức Bế giảng các lớp QLGD, Khai giảng năm học 2015-2016; Tổng kết ĐH Kinh tế Đà Nẵng; Hội nghị CMHV

- Tập hợp kế hoạch năm học của các phòng, Xây dựng dự thảo KH năm học của cơ quan;

- Tổ chức Lao động vệ sinh; cấp phát sách vở cho HVdiện chính sách;

- Kiểm kê thuốc, thiết bị y tế, sách, tài liệu thư viện; Bàn giao công tác thiết bị. XD kế hoạch hoạt động của  y tế, thư viện;

- Chuẩn bị CSVC Phục vụ thi nghề phổ thông, thi tiếng Êđê tại Krông Ana;

- Các thống kê, báo cáo Sở vào đầu năm học;

- Khảo sát về việc làm phòng truyền thống tại THPT Hồng Đức;

- Công tác tài chính: Tham mưu và thực hiện các khoản thu đầu năm đúng quy định của ngành và của HĐND Tỉnh; Bảo vệ dự toán 2016; Phục vụ cho Ban thanh tra nhân dân, chuẩn bị công khai tài chính trong hội nghị CB,CC,VC.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

Thực hiện công tác của tháng theo kế hoạch năm học, một số công việc cụ thể:

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; Phối hợp quản lý tốt nề nếp học viên;

- Phối hợp và tham gia hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”

- Chuẩn bị cho Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2015- 2016;

- Phối hợp phòng QLĐT tổ chức thi học phần của ĐH Quy Nhơn, ĐHSP Hà Nội;

- Tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho học viên khối 10, Bổ sung thuốc y tế;

- Hoàn chỉnh các kế hoạch năm học;

- Phối hợp tổ chức hoạt động CM kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10 Thi nấu ăn, cắm hoa, thao giảng dự giờ);

- Tăng cường hoạt động trang web, đưa các văn bản lên. Phổ biến và tuyên truyền giáo dục pháp luật.

- Nhập liệu, cập nhật pmis thường xuyên.

- Tổ chức cho HV lao động vệ sinh; 

   * Công tác tài chính: Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; Dự trù kinh phí làm phòng truyền thống. Có KH xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2016- 2018.                                                                                            

 

DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC                                        Trưởng phòng

 

                 (Nguyễn Đức Dy)                                                     Lê Xuân Hợi

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh