Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,404

Đang online: 101

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

07/09/2015 21:36:33 GMT+7

1.Chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học;

2. Tổ chức học tập chính trị hè, nhiệm vụ năm học;  

3. Tập hợp kế hoạch của các phòng, đoàn thể. Các ý kiến đóng góp xây dựng về Quy chế, văn bản nội bộ để tham mưu Giám đốc ban hành văn bản năm học mới Xây dựng kế hoạch chi tiết năm học 2015-2016;

5. Chuẩn bị các văn bản cho Hội nghị cán bộ công chức, viên chức như dự thảo tổng kết nhiệm vụ năm học 2014-2015; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016; Công khai tài chính; Đăng ký thi đua…

6. Kiểm kê thư viện, thiết bị. Lập kế hoạch mua sắm đầu tư tài liệu; thiết bị, hóa chất;

7. Tạo điều kiện cho Hội nghị cha mẹ học viên, ĐH Đoàn TN.

8. Chuẩn bị CSVC phục vụ thi nghề PT và kiểm tra cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc ít người;

9. Thực hiện tốt công tác tài chính, văn bản báo cáo đầu năm học;

10. Tổ chức cho học viên lao động vệ sinh.

Nơi gửi:                                                        TRƯỞNG PHÒNG

- Ban Giám đốc:Báo cáo                                                                           

- Các Phòng để phối hợp.

- Lưu                                                                                                            

                                                                     Lê Xuân Hợi

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh