Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,328

Đang online: 31

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2015

21/04/2015 15:02:02 GMT+7

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02/2015.

Ưu điểm:

Phòng đã thực hiện và hoàn thành các công việc sau:

- Thực hiện tốt công tác trực bảo vệ; đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trong thời gian nghỉ Tết.

- Hoàn thành làm Pano triển lãm thành tựu ngành GD-ĐT.

- Tham mưu với Lãnh đạo trung tâm Dự thảo kế hoạch kiểm tra thi đua, kiểm tra nội bộ trường học;

- Báo cáo dự hội nghị CLB  Giám đốc ở Gia lai, các đợt tập huấn, bồi dưỡng;

- Phối hợp các phòng CM chuẩn bị tốt cho tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp các lớp kinh tế Đà nẵng, Luật của đại học Huế;

 - Phục vụ các lớp tập huấn của Sở, các lớp học; thi tin học A;

- Hoàn thành việc kiểm kê tài sản, khảo sát dãy nhà thư viện, mái nhà A;

- Tài vụ chuẩn bị hồ sơ cho công tác thanh tra tài chính;

Nhược điểm:

 Vệ sinh ở các lớp học còn bẩn, khu vực vệ sinh chung chưa sạch.

  II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2015

Thực hiện theo kế hoạch năm học.

Chú trọng một số công việc chính sau:

- Hoàn thành kiểm tra nội bộ của trung tâm.

- Chuẩn bị cho kiểm tra thi đua gồm hồ sơ của Trung tâm và hồ sơ thi đua của cụm.

- Hoàn thành bảng thông báo tuyển sinh năm 2015;

- Phục vụ tốt công tác thanh tra tài chính.

- Tham mưu công tác tổ chức: Hợp đồng nhân viên y tế trường học, Quyết định phụ trách phòng DVH, bổ nhiệm phó trưởng phòng DVH; 

- Tổ chức lao động vệ sinh.

III. ĐỀ XUẤT:

 Cho tiến hành sửa chữa mái tôn dãy nhà A; cải tạo tầng 2 dãy nhà thư viện làm Hội trường. 

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

   DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC                                                                                   

                     (Đã ký)

                                                                                                         

              Nguyễn Đức Dy                                                Lê Xuân Hợi

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh