Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,734

Đang online: 79

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

08/10/2017 19:55:21 GMT+7

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

 

Phòng đã thực hiện và hoàn thành các công việc sau:

- Thực hiện nhiệm vụ của phòng về bảo vệ tài sản, giữ vững an ninh trật tự; Giám sát sửa chữa khu nhà A. Bố trí  phòng học cho khối GDTX;

- Phối hợp tổ chức Khai giảng năm học 2017-2018; chuẩn bị cho họp cơ quan đầu năm và họp mặt chia tay anh Khoát nghỉ hưu;

- Phối hợp tổ chức Bế giảng các lớp QLGD, Hội nghị CMHS;

- Tập hợp kế hoạch năm học của các phòng, Xây dựng dự thảo KH năm học của cơ quan;

- Tổ chức Lao động vệ sinh;

- Các tổ, nhóm xây dựng kế hoạch hoạt động năm học;

- Chuẩn bị và tổ chức Công bố QĐ Phó Giám đốc trung tâm;

- Chuẩn bị CSVC phục vụ thi nghề PT;

- Các thống kê, báo cáo Sở vào đầu năm học;

- Công tác tài chính: Tham mưu và thực hiện các khoản thu đầu năm đúng quy định của ngành và của HĐND Tỉnh; Duyệt dự toán 2018; Phục vụ cho Ban thanh tra nhân dân, chuẩn bị công khai tài chính trong hội nghị CB,CC,VC.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

Thực hiện công tác của tháng theo kế hoạch năm học, một số công việc cụ thể:

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; Phối hợp quản lý tốt nề nếp học viên;

- Phối hợp và tham gia hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”

- Chuẩn bị cho Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2017- 2018;

- Phối hợp phòng QLĐT&BD tổ chức thi học phần của ĐH Quy Nhơn;

- Tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho học viên khối 10, mua bổ sung thuốc y tế;

- Hoàn chỉnh các kế hoạch năm học;

- Phối hợp tổ chức hoạt động CM kỷ niệm lần thứ 87 ngày PNVN 20/10;

- Phối hợp Công đoàn XD kế hoạch hoạt động CM ngày Nhà giáo VN 20/11;

-Tăng cường hoạt động trang web, đưa các văn bản lên. Phổ biến và tuyên truyền giáo dục pháp luật.

- Công tác thống kê, báo cáo, cập nhật pmis;  

- Tổ chức cho HS lao động vệ sinh; 

   * Công tác tài chính: Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; Báo cáo tài chính công khai trong hội nghị CBCCVC năm học.

 

                                                                                                    Trưởng phòng

 

 

                                                                                                                          Lê Xuân Hợi

 

 

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh