Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,474

Đang online: 70

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, hợp đồng lao động. Giúp giám đốc trong việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đơn vị...

  • 1

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh