Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,520

Đang online: 53

Công Văn Phúc Đáp Của Trung tâm GDTX Tỉnh Với Các Đơn Vị Tham Gia Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn CDNNVC

22/02/2018 14:23:54 GMT+7

                                                                                                                                                            Kính gửi :  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M’Drắk.

                                             

Hiện nay, trung tâm đang phối hợp với quý phòng mở các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở. Đơn vị phúc đáp theo công văn 14/CV-PGD&ĐT ngày 02/02/2018 của phòng GD&ĐT huyện M’ Drắk, như sau:

          Căn cứ thông tư 21 và 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/09/2015 của liên Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập và viên trung học cơ sở công lập. Các chức danh nghề nghiệp của giáo viên các cấp quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ kèm theo NĐ số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

          Việc xét thăng hạng viên chức giáo viên tiểu học, trung học cơ sở: Được thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở, có đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định tại thông tư liên tịch nêu trên. Quy trình xét thăng hạng thực hiện theo Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ GDĐT.

          Như vậy, giáo viên đăng ký theo học các lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp tiểu học hay trung học cơ sở phải có điều kiện sau:

          1. Đã được các cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và xếp lương tương ứng.

          Ví dụ 1: Bà Nguyễn Thị A, đã xếp ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114), bậc 4, hệ số lương 2,46 kể từ ngày 1/2/2015. Nay được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) thì xếp bậc 4, hệ số lương 2,46 của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV kể từ ngày ký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 1/2/2015.

          Ví dụ 2: Bà Nguyễn Thị B đã xếp ngạch giáo viên trung học cơ sở (mã số 15a.202), bậc 4, hệ số lương 3,03 kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. Nay được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12) thì xếp bậc 4, hệ số lương 3,03 của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III kể từ ngày ký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015.

          2. Căn cứ vào quyết định bổ nhiệm nói trên, cá nhân đăng ký theo mẫu và theo thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn để được xét thăng hạng, gồm:

          a. Giáo viên tiểu học công lập: Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

          Hạng II (V.07.03.07): Chuyên môn: Bằng đại học sư phạm tiểu học; Chứng chỉ: Ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc; Tin học đạt chuẩn; Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

          Hạng III (V.07.03.08): Chuyên môn: Bằng cao đẳng sư phạm tiểu học; Chứng chỉ: Ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc; Tin học đạt chuẩn; Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.

          Hạng IV (V.07.03.09): Chuyên môn: Bằng trung cấp sư phạm tiểu học; Chứng chỉ: Ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc; Tin học đạt chuẩn.

          Ví dụ 3: Như bà Nguyễn Thị A nêu trên, đã được các cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV. Muốn được xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng III, phải có: Chuyên môn: Bằng cao đẳng sư phạm tiểu học. Các chứng chỉ: Ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc; Chứng chỉ tin học đạt chuẩn; Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.

          Hiện nay, có một số giáo viên tiểu học đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (Có thể còn thiếu một số điều kiện). Muốn được xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên ngoài việc phải đạt các tiêu chuẩn nêu trên (tiêu chuẩn hạng II) mà phải còn bổ sung những tiêu chuẩn của hạng III còn thiếu (nếu có).

          b.Giáo viên trung học cơ sở công lập: Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

          Hạng I (V.07.04.10): Chuyên môn: Bằng đại học sư phạm trở lên. Các chứng chỉ: Chứng chỉ Ngoại ngữ bậc 3 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc; Chứng chỉ Tin học đạt chuẩn; Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS hạng I.

          Hạng II (V.07.04.11): Chuyên môn: Bằng đại học sư phạm trở lên. Các chứng chỉ: Ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc; Chứng chỉ Tin học đạt chuẩn; Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS hạng II.

          Hạng III: (V.07.04.12): Chuyên môn: Bằng cao đẳng sư phạm trở lên; Các chứng chỉ: Ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc; Tin học đạt chuẩn.

          Ví dụ 4: Như bà Nguyễn Thị B nêu trên, đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III. Muốn được xét thăng hạng giáo viên trung học cơ sở hạng II, phải có: Chuyên môn: Bằng đại học sư phạm trở lên. Các chứng chỉ: Ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc; Chứng chỉ tin học đạt chuẩn; Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng II.

          Tương tự, hiện nay có một số giáo viên trung học cơ sở đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (Có thể còn thiếu một số điều kiện). Muốn được xét thăng hạng giáo viên trung học cơ sở hạng I, giáo viên ngoài việc phải đạt các tiêu chuẩn nêu trên (tiêu chuẩn hạng I) mà phải còn bổ sung những tiêu chuẩn của hạng II còn thiếu (nếu có).

          Như vậy, để tiện quản lý và theo dõi các học viên theo học các lớp bồi dưỡng phải có hồ sơ theo yêu cầu của trường Đại học chủ trì đào tạo. Ngoài ra, yêu cầu các cá nhân giáo viên phải tự làm đơn đăng ký và quyết định bổ nhiệm vào chức danh giáo viên, bảng phô tô không cần công chứng, để chúng tôi thẩm tra cho đúng đối tượng. Rất mong sự hợp tác của quý phòng GDĐT, nếu có gì chưa rõ xin liên hệ với thầy Phan Trọng Nghĩa, Trưởng phòng QL ĐT&BD, số ĐT: 0905306090./.

                                                                                                   

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh