Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,374

Đang online: 76

Oxid Sắt từ

01/03/2014 11:50:15 GMT+7

Oxid sắt từ có công thức phân tử là Fe­­3, hoàn toàn có cấu trúc phân tử riêng, không phải là hỗn hợp FeO và Fe­­­2O3. Tuy nhiên, để tiện tính toán ở cấp phổ thông, người ta "xem" nó là  FeO và Fe­­­2O3 với tỷ lệ mol 1 : 1. Thực ra, đây là một hình thức sơ khai nhất của phương pháp quy đổi. Có thể quy đổi bằng cách khác tiện hơn như:

                     3Fe­­34      →   4Fe­­­2O3 + Fe

Oxid sắt từ thực ra là 1 muối có công thức Fe(FeO2)2 . Gốc axit FeO2  có công thức axit là HfeO2 được gọi là axit ferơ. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy thì người ta quy oxid sắt từ về FeO. Fe­­­2O3 với tỉ lệ số mol bằng nhau.

Sở dĩ Fe cháy trong oxi sinh ra Fe­­34 vì cấu trúc tinh thể đặc khít của mạng tinh thể Fe­­34 làm cho năng lượng toả ra là rất cao so với việc cháy sinh ra FeO hay Fe­­­2O3. Lưu ý không được biểu diễn Fe­­34 dưới dạng FeO. Fe­­­2O3 để giải quyết vấn đề này vì cấu trúc của chúng không phù hợp với dữ kiện quang phổ đã biết khi nghiên cứu về Fe­­34. Fe­­34 không phải là FeO. Fe­­­2O3, trong cấu trúc của nó không tìm thấy 2 oxid này. Đó chỉ là cách viết gọn, để giải toán thôi. Trong cấu trúc của nó chứa 1 ion Fe2+ , 2 ion Fe3+ và 4 ion O2- . Kiểu như thế này: 

                                                       

                      

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh