Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,429

Đang online: 63

CÁC LỚP ĐANG HỌC TẠI TRUNG TÂM

10/09/2014 16:52:32 GMT+7

   

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại File đính kèm./.

THỐNG KÊ  CÁC LỚP ĐANG HỌC TẠI TRUNG TÂM

             

Stt

Ngành - Tên lớp

Hệ

Sĩ số

Khóa học

Trường đào tạo

Ghi chú

đào tạo

1

Mỹ thuật K6

Từ xa

61

2012-2014

ĐH Sư phạm Hà Nội

 

2

Mỹ thuật K7

65

2013-2016

 

3

Mỹ thuật K8

49

2013-2016

 

4

Âm Nhạc K7

75

2012-2014

 

5

Âm Nhạc K8

50

2013-2016

 

6

Âm Nhạc K9

43

2013-2016

 

7

GD Mầm non K8

197

2012-2014

 

8

GD Mầm non K9A-HN

140

2013-2016

 

9

GD Mầm non K9B-HN

140

2013-2016

 

10

GD Mầm non K10A-HN

109

2014-2017

 

11

GD Mầm non K10B-HN

115

2014-2017

 

12

GD Tiểu học K10

96

2013-2016

 

13

GD Thể chất K3A

V.L.V.H

93

2011-2015

ĐH Sư phạm Tp.HCM

 

14

GD Thể chất K3B

87

2011-2015

 

15

GD Thể chất K4

95

2012-2016

 

16

GD Thể chất K5

72

2013-2017

 

17

GD Thể chất K8

LT

61

2012-2014

 

18

GD Mầm non K6A

V.L.V.H

109

2010-2014

 

19

GD Mầm non K6B

107

2010-2014

 

20

GD Mầm non K9-HCM

110

2012-2016

 

21

GD Mầm non K10

LT

106

2013-2016

 

22

GD Mầm non K12

102

2014-2016

 

23

GD Tiểu học K3

124

2011-2013

 

24

GD Tiểu học K4.1

110

2012-2015

 

25

GD Tiểu học K4.2

110

2012-2015

 

26

GD Tiểu học K5

147

2014-2016

 

27

GD Tiểu học K19A

VLVH

100

2010-2014

ĐH Quy Nhơn

 

28

GD Tiểu học K19B

103

2010-2014

 

29

GD Tiểu học K21A

104

2011-2015

 

30

GD Tiểu học K21B

109

2011-2015

 

31

GD Tiểu học K21C

112

2011-2015

 

32

GD Tiểu học K22A

129

2012-2016

 

33

GD Tiểu học K22B

125

2012-2016

 

34

GD Tiểu học K23A

83

2013-2017

 

35

GD Tiểu học K23B

VLVH

82

2013-2017

ĐH Quy Nhơn

 

36

GD Tiểu học K23C

83

2013-2017

 

37

GD Tiểu học K24

136

2014-2019

 

38

Tin H20

56

2010-2014

 

39

TVTT - K2

LT

72

2011-2014

ĐH Văn hóa Tp.HCM

 

40

Luật K2010

VLVH

86

2010-2014

Khoa Luật - ĐH Huế

 

41

Luật K2011

64

2011-2015

 

42

33K2.1,2

 

55

2011-2015

ĐH Kinh tế Đà Nẵng

 

43

33K6.1

30

2011-2016

 

44

33K6.2

23

2011-2016

 

45

33K7.1

27

2011-2016

 

46

35K2.1

40

2012-2017

 

47

35K6.1

20

2012-2017

 

48

Luật 36K19-ĐL

55

2013-2018

 

49

Luật B1.2

Từ xa

50

2013-2018

Trung tâm ĐTTX - ĐH Huế

 

50

Luật B2.2

58

2012-2017

 

51

Luật B3.2

56

2011-2016

 

52

CBQL Mầm non

 

142

 

Học viện Quản lý Hà Nội

 

53

CBQL Tiểu học

 

109

 

Trường Cán bộ quản lý Tp.HCM

 

54

CBQL THCS

 

65

 

 

55

Tiếng Ê đê 1

 

50

 

 

lớp ngắn ngày

56

Tiếng Ê đê 2

Lớp bồi dưỡng

50

 

 

lớp ngắn ngày

57

Tiếng Ê đê Tháng 4

 ngắn ngày

37

 

 

lớp ngắn ngày

58

NVSP T1-2014

 

76

 

 

lớp ngắn ngày

59

CC Anh văn B

 

99

 

 

ôn & tổ chức cấp CC

60

CC Tin học B

 

66

 

 

ôn & tổ chức cấp CC

Tổng cộng: 5125 hv (trong đó: Khối ĐH hệ Từ xa, LT,VLVH là 4431 hv; Khối bồi dưỡng ngắn ngày là 694 hv)

 
             
         

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 7 năm 2014

         

Trưởng phòng QL Đào tạo

 

Các tin khác

    THÔNG BÁO

    Thư viện ảnh