Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,451

Đang online: 64

BÁO CÁO SỐ LIỆU LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH

10/09/2014 16:43:53 GMT+7

 

Nội dung chi tiết của báo cáo đề nghị xem tại File đính kèm./.

BÁO CÁO SỐ LIỆU LKĐT TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 
 

Từ năm 1993 – 2013

 
           

Stt

Trường đào tạo

Ngành

Hệ

Số lượng

Ghi chú

đào tạo

đào tạo

tuyển sinh

Năm 1993

1

ĐH Quy Nhơn

SP Văn

V.L.V.H

60

 

2

SP Toán

35

 

3

CĐ Tài chính Kế toán Quảng Ngãi

TC Kế toán HCSN

CQ

77

 

Tổng

172

 

Năm 1994

1

ĐH Kỹ thuật-ĐH Đà Nẵng

Xây dựng DD&CN

V.L.V.H

37

 

2

XD Cầu đường

23

 

3

Tin học

58

 

4

ĐH Quy Nhơn

Anh văn

68

 

5

Trung học Địa chính TW II

TC Quản lý đất đai

CQ

42

 

6

CĐ Tài chính Kế toán Quảng Ngãi

TC Kế toán HCSN

58

 

Tổng

286

 

Năm 1995

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

V.L.V.H

92

 

2

ĐH Kỹ thuật-ĐH Đà Nẵng

Điện kỹ thuật

38

 

3

ĐH Quy Nhơn

GD Tiểu học

46

 

4

CĐ Tài chính Kế toán Quảng Ngãi

TC Kế toán HCSN

CQ

64

 

Tổng

240

 

Năm 1996

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

108

 

2

Quản trị kinh doanh

61

 

3

ĐH Quy Nhơn

Chuyên tu Văn

V.L.V.H

36

 

4

GD Tiểu học

60

 

5

Trung học Địa chính TW II

TC Quản lý đất đai

CQ

98

 

6

CĐ Tài chính Kế toán Quảng Ngãi

TC Kế toán tổng hợp

120

 

7

ĐH Luật Tp.HCM

TC Luật

V.L.V.H

142

 

Tổng

625

 

Năm 1997

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

96

 

2

ĐH Khoa học Huế - ĐH Huế

Luật tổng hợp

88

 

3

CĐ Tài chính Kế toán Quảng Ngãi

TC Kế toán HCSN

86

 

4

ĐH Thủy sản Nha Trang

TC Tin học

V.L.V.H

22

 

5

Trung học Lưu trữ & NVVP TW 2

TC Lưu trữ & NVVP

69

 

Tổng

361

 

Năm 1998

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

67

 

2

Quản trị kinh doanh

67

 

3

ĐH Kỹ thuật-ĐH Đà Nẵng

Xây dựng DD&CN

47

 

4

ĐH Khoa học Huế - ĐH Huế

Luật tổng hợp

92

 

Tổng

273

 

Năm 1999

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

70

 

2

ĐH Kỹ thuật-ĐH Đà Nẵng

Xây dựng DD&CN

31

 

3

XD Cầu đường

31

 

4

ĐH Khoa học Huế - ĐH Huế

Luật tổng hợp

V.L.V.H

123

 

5

ĐH Công đoàn Việt Nam (Hà Nội)

QTKD và Công đoàn

52

 

6

Trung học Địa chính TW II

TC Quản lý đất đai

CQ

147

 

7

Trung học Kế toán TM TW II

TC Kế toán thương mại

80

 

8

CĐ Tài chính Kế toán TW4 Tp.HCM

TC Kế toán

142

 

Tổng

676

 

Năm 2000

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

92

 

2

Quản trị kinh doanh

66

 

3

ĐH Quy Nhơn

Giáo dục tiểu học

108

 

4

CĐ Vật lý

36

 

5

CĐ Giáo dục chính trị

57

 

6

Trung học Kế toán TM TW II

TC Kế toán thương mại

CQ

199

 

7

Trung học Lưu trữ & NVVP TW 2

TC Lưu trữ & NVVP

70

 

Tổng

628

 

Năm 2001

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

136

 

2

ĐH Kỹ thuật-ĐH Đà Nẵng

XD Cầu đường

89

 

3

ĐH Khoa học XHNV-ĐH Quốc Gia Hà Nội

Quản lý xã hội

70

 

4

Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Tp.HCM

CĐ Kế toán TM

80

 

5

CĐ SP Thể dục TW 2

CĐ Thể dục

37

 

6

CĐ Tài chính Kế toán TW4 Tp.HCM

TC Kế toán

CQ

125

 

7

Trung học Lưu trữ & NVVP TW 2

TC Lưu trữ & NVVP

83

 

8

Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Tp.HCM

TC Chăn nuôi thú y

136

 

Tổng

756

 

Năm 2002

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

177

 

2

Khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội

Luật tổng hợp

114

 

3

ĐH Khoa học XHNV-ĐH Quốc Gia Hà Nội

Báo chí

80

 

4

Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Tp.HCM

CĐ Kế toán TM

84

 

5

ĐH Sư phạm Hà Nội

Giáo dục Tiểu học

Từ xa

334

 

6

Giáo dục Mầm non

103

 

7

Quản lý giáo dục

36

 

8

Trung học Địa chính TW II

TC Quản lý đất đai

CQ

40

 

9

Trung học Kế toán TM TW II

TC Kế toán thương mại

60

 

10

CĐ Tài chính Kế toán TW4 Tp.HCM

TC Kế toán

CQ

65

 

11

Trung học Lưu trữ & NVVP TW 2

TC Lưu trữ & NVVP

78

 

12

Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Tp.HCM

TC Chăn nuôi thú y

50

 

Tổng

1221

 

Năm 2003

1

ĐH Sư phạm Hà Nội

Giáo dục Tiểu học

Từ xa

280

 

2

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

78

 

3

Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Tp.HCM

TC Kế toán TM

CQ

54

 

4

Trung học Lưu trữ & NVVP TW 2

TC Lưu trữ & NVVP

90

 

5

Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Tp.HCM

TC Chăn nuôi thú y

110

 

Tổng

612

 

Năm 2004

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

125

 

2

QTKD

93

 

3

Tài chính Ngân hàng

70

 

 

 

 

 

 

 

4

ĐH Sư phạm Hà Nội

Giáo dục Tiểu học

Từ xa

98

 

5

Giáo dục Mầm non

102

 

6

Mỹ thuật

73

 

7

Âm nhạc

60

 

8

Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Tp.HCM

TC Kế toán TM

CQ

54

 

Tổng

675

 

Năm 2005

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

72

 

2

QTKD

64

 

3

Tài chính Ngân hàng

53

 

7

ĐH Sư phạm Hà Nội

Giáo dục Tiểu học

Từ xa

84

 

8

Giáo dục Mầm non

89

 

9

Mỹ thuật

43

 

10

Âm nhạc

56

 

13

ĐH Văn hóa Tp.HCM

TC Thư viện TT

CQ

99

 

4

Trung học Lưu trữ & NVVP TW 2

TC Hành chính VP

CQ

61

 

5

Trung học Địa chính TW II

TC Quản lý đất đai

50

 

6

Trung học Kế toán TM TW II

TC Kế toán thương mại

76

 

11

Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Tp.HCM

TC Chăn nuôi thú y

CQ

71

 

12

CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế

TC Thiết bị Thí nghiệm TH

CQ

62

 

Tổng

880

 

Năm 2006

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

165

 

2

QTKD

74

 

3

Tài chính Ngân hàng

81

 

4

ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng

Điện KT

V.L.V.H

60

 

5

XD Dân dụng&CN

55

 

6

XD Cầu đường

48

 

7

ĐH Sư phạm Hà Nội

Giáo dục Tiểu học

Từ xa

132

 

8

Giáo dục Mầm non

250

 

9

Mỹ thuật

79

 

10

Âm nhạc

80

 

11

ĐH Quy nhơn

Giáo dục Tiểu học

V.L.V.H

200

 

12

ĐH Khoa học Huế

Luật tổng hợp

V.L.V.H

79

 

13

ĐH Văn hóa Tp.HCM

TC Văn hóa du lịch

V.L.V.H

50

 

14

Trung học Kế toán TM TW II

TC Kế toán thương mại

CQ

53

 

Tổng

1406

 

Năm 2007

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

171

 

2

QTKD

86

 

3

Tài chính Ngân hàng

95

 

4

ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng

Điện KT

40

 

5

XD Dân dụng&CN

56

 

6

XD Cầu đường

49

 

7

Khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội

Luật tổng hợp

154

 

8

ĐH Quy Nhơn

Giáo dục Tiểu học

V.L.V.H

341

 

9

SP Toán

LT

72

 

10

SP Lý

51

 

11

SP Hóa

46

 

12

SP Sinh

38

 

13

SP Văn

75

 

14

ĐH Quy nhơn

SP Sử

LT

54

 

15

SP Địa

39

 

16

SP GD Chính trị

40

 

17

ĐH Sư phạm Hà Nội

Giáo dục Tiểu học

Từ xa

103

 

18

Giáo dục Mầm non

153

 

19

Mỹ thuật

95

 

20

Âm nhạc

86

 

21

ĐH Văn hóa Tp.HCM

Thư viện TT

LT

82

 

22

ĐH Khoa học Huế

Luật tổng hợp

V.L.V.H

140

 

23

Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Tp.HCM

TC Chăn nuôi thú y

CQ

40

 

Tổng

2106

 

Năm 2008

1

ĐH Kinh tế và QTKD-ĐH Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

378

 

2

QTKD

91

 

3

Tài chính Ngân hàng

78

 

4

ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng

Điện KT

54

 

5

XD Dân dụng&CN

73

 

6

XD Cầu đường

65

 

7

ĐH Quy Nhơn

Giáo dục Tiểu học

V.L.V.H

254

 

8

SP Toán

LT

71

 

9

SP Lý

72

 

10

SP Hóa

64

 

11

SP Sinh

59

 

12

SP Văn

70

 

13

SP Sử

50

 

14

SP Anh

68

 

15

ĐH Sư phạm Tp.HCM

Giáo dục Tiểu học

V.L.V.H

142

 

16

Giáo dục mầm non

238

 

17

Giáo dục Thể chất

126

 

18

ĐH Sư phạm Hà Nội

Giáo dục Tiểu học

Từ xa

86

 

19

Giáo dục Mầm non

140

 

20

Mỹ thuật

56

 

21

Âm nhạc

62

 

22

ĐH Khoa học Huế

Luật tổng hợp

V.L.V.H

92

 

Tổng

2389

 

Năm 2009

1

ĐH Quy Nhơn

SP GD Tiểu học

V.L.V.H

209

 

2

SP Toán

Liên thông

79

 

3

SP Lý

51

 

4

SP Văn

69

 

5

SP Sử

46

 

6

SP Địa

41

 

7

SP Tiếng Anh

71

 

8

ĐH Sư phạm Tp.HCM

SP GD Thể chất

V.L.V.H

85

 

9

SP GD Mầm non

221

 

10

SP GD Thể chất

LT

64

 

11

ĐH Sư phạm Hà Nội

Âm nhạc

Từ xa

115

 

12

Mỹ thuật

141

 

13

GD Mầm non

186

 

14

ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

160

 

15

QTKD

59

 

16

ĐH Khoa học Huế

Luật

V.L.V.H

177

 

Tổng

1774

 

Năm 2010

1

Đại học Quy Nhơn

SP GD Tiểu học

V.L.V.H

241

 

2

Tin học

74

 

3

SP Toán

LT

93

 

4

SP Hóa

44

 

5

SP Văn

72

 

6

SP Sinh-KTNN

55

 

7

SP Địa

40

 

8

SP GD Chính trị

56

 

9

SP Tiếng Anh

94

 

10

ĐH Sư phạm Tp.HCM

SP GD Thể chất

LT

64

 

11

SP GD Thể chất

V.L.V.H

149

 

12

SP GD Mầm non

237

 

13

Khoa Luật – ĐH Huế

Luật học

V.L.V.H

112

 

14

ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

97

 

15

QTKD

100

 

16

Ngân hàng

46

 

17

Kế toán

LT

58

 

18

ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Xây dựng DD&CN

V.L.V.H

28

 

19

Cầu đường

30

 

20

Điện kỹ thuật

30

 

21

ĐH Văn hóa Tp.HCM

Thư viện TT

LT

100

 

22

ĐH Sư phạm Hà Nội

Âm nhạc

Từ xa

113

 

23

Mỹ thuật

105

 

24

GD Mầm non

177

 

Tổng

2215

 

Năm 2011

1

ĐH Quy Nhơn

SP GD Tiểu học

V.L.V.H

327

 

2

SP Toán

LT

85

 

3

SP Lý

68

 

4

SP Văn

58

 

5

ĐH Sư phạm Tp.HCM

SP GD Thể chất

LT

78

 

6

SP GD Thể chất

V.L.V.H

180

 

7

SP GD Tiểu học

130

 

8

ĐH Sư phạm Hà Nội

Âm nhạc

Từ xa

127

 

9

Mỹ thuật

138

 

10

GD Mầm non

287

 

11

Khoa Luật – ĐH Huế

Luật tổng hợp

V.L.V.H

68

 

12

ĐH Văn hóa Tp.HCM

Thư viện TT

LT

72

 

Tổng

1618

 

Năm 2012

1

ĐH Quy Nhơn

SP GD Tiểu học

V.L.V.H

258

 

2

SP Tiếng Anh

LT

54

 

3

ĐH Sư phạm Tp.HCM

SP GD Thể chất

LT

59

 

4

SP GD Tiểu học

209

 

5

SP GD Thể chất

V.L.V.H

66

 

6

SP GD Mầm non

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ĐH Sư phạm Hà Nội

Âm nhạc

Từ xa

80

 

8

Mỹ thuật

98

 

9

GD Mầm non

244

 

10

ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Kế toán

V.L.V.H

30

 

11

QTKD

51

 

Tổng

1265

 

Năm 2013

1

ĐH Quy Nhơn

SP GD Tiểu học

V.L.V.H

248

 

2

ĐH Sư phạm Tp.HCM

SP GD Thể chất

V.L.V.H

68

 

3

SP GD Mầm non

LT

108

 

4

ĐH Sư phạm Hà Nội

Âm nhạc

Từ xa

52

 

5

Mỹ thuật

65

 

6

GD Mầm non

274

 

7

GD Tiểu học

101

 

8

ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Luật học

V.L.V.H

55

 

Tổng

971

 

TỔNG CỘNG

21149

 

 

Các tin khác

    THÔNG BÁO

    Thư viện ảnh