Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,391

Đang online: 93

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG : 02/2016

28/01/2016 14:15:52 GMT+7

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG TRƯỚC:

1. Ưu điểm:

Khai giảng lớp Tiếng Êđê tại huyện Buôn Đôn theo kế hoạch của Sở Nội Vụ

Phối hợp với phòng TC_HC đi kiểm tra định kỳ và đột xuất các lớp học chữ và tiếng Êđê tại các huyện Ea H’ Leo; Krông Năng; đồng thời kết hợp tuyển sinh tại các địa bàn huyện trên.

          Liên hệ với các trường để hoàn chỉnh các văn bản về Liên kết đào tạo trình Sở GD&ĐT và UBND tỉnh  phê duyệt chỉ tiêu liên kết đào tạo 2016 cho Trung tâm.

2.Rút kinh nghiệm :

Một số trường chưa gửi biên bản thỏa thuận liên kết đào tạo do điều kiện cuối năm nên văn bản trình Sở GD&ĐT chưa duyệt kế hoạch tuyển sinh 2016.

II KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG: 02/2016 :

Theo kế hoạch năm học 2015-2016 của cơ quan.

Đi khảo sát nhu cầu người học và liên hệ các Huyện để phối hợp tuyển sinh 2016. Hoàn chỉnh văn bản trình Sở GD&ĐT và UBND tỉnh  phê duyệt chỉ tiêu liên kết đào tạo 2016 cho Trung tâm để ra Thông báo TS.

Tiếp tục khảo sát và thăm dò nhu cầu người học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột về các ngành học mới để có kế hoạch đề xuất với lãnh đạo.

Kiểm tra các lớp tiếng Êđê ở 4 huyện đã mở lớp.

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ các lớp Anh văn, Tin học theo lịch chung của Sở GD&ĐT.

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT:

          Thành lập các Đoàn công tác về các Huyện để phối hợp tuyển sinh.   

         Tranh thủ sự ủng hộ của Sở Nội vụ để đăng ký mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ , công chức theo chuyên đề, ngân sách nhà nước cấp.

           

             DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC                                       TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                                           Phan Trọng Nghĩa

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh