Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,510

Đang online: 62

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG : 11/2015

23/11/2015 17:20:31 GMT+7

TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐẮK LẮK

     PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG : 11/2015

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG TRƯỚC:

1. Ưu điểm:

Phối hợp tốt với Đại học Quy Nhơn tổ chức thành công 02 đợt thi học phần của các lớp ĐH Giáo dục tiểu học.

Tổ chức tốt các đợt thi học phần của các lớp Đại học (hệ từ xa) của Đại học sư phạm Hà Nội.

Phối hợp vơi ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh tổ chức thi học phần lần 2 (thi vét) cho 02 lớp GDTH K4 để chuẩn bị tho Tốt nghiệp cuối khóa.

Các lớp Luật hệ từ xa_ ĐH Huế học đợt 3 của năm học kết thúc

Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn ngày:  bồi dường kế toán trưởng, tiếng dân tộc TS...

2.Rút kinh nghiệm :

Số lượng nộp hồ sơ của các lớp Đại học tuyển sinh đợt 2 còn quá ít; khả năng sẽ không tuyển sinh được trong tháng 11/2014.

II KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG: 11/2014

Xúc tiến việc mở lớp ngắn ngày của Sở Nội Vụ đặt hàng, học phí ngân sách nhà nước cấp để có thể khai giảng trong tháng 11.

Phối hợp với Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp Giaó Dục Tiểu Học K4 và Lễ bế giảng trao gằng ĐH cho lớp Giáo dục thể chất K3 (theo lịch của trường ngày 15/11/2015).

Ôn thi tốt nghiệp cho lớp GDTH K21 Đại học Quy Nhơn (21,22/11/2015)

Tìm hiểu các thông tin liên kết của các trường có uy tín về đào tạo các ngành nghề mà địa phương thật sự đang cần để tham mưu với lãnh đạo có kế hoạch liên kết đào tạo cho năm tới.

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học, Anh văn, tiếng DTTS  theo định kỳ của Sở GD&ĐT.

Tiếp tục thông báo chiêu sinh lớp bồi dường kế toán trưởng.

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT:

Tăng cường hơn nữa Văn hóa ứng xử trong môi trường nhà trường.

 

          DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC                                         TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

      Phan Trọng Nghĩa

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh