Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 834,154

Đang online: 126

CÁC BƯỚC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

27/10/2016 09:36:56 GMT+7

Bước 1: Xác định mục đích của đề kiểm tra:

Bước 2: Xác định hình thức đề kiểm tra: Đề kiểm tra có các hình thức sau:

- Đề kiểm tra tự luận.

- Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan.
- Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên.
Bước 3: Thiết lập ma trận đề kiểm tra:
Bước 4: Biên soạn câu hỏi theo ma trận:

Bước 5: Xây dựng đáp án và thang điểm: Cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Nội dung: khoa học và chính xác;

- Cách trình bày cụ thể, chi tiết ngắn gọn, dễ hiểu.

- Phù hợp với ma trận đề kiểm tra.

Bước 6: Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra
- Phát hiện những sai sót trong từng câu hỏi, đáp án và thang điểm về nội dung cũng như cách trình bày.

- Đối chiếu câu hỏi với ma trận để kiểm tra về sự phù hợp giữa chúng.
- Đối chiếu nội dung câu hỏi với chuẩn kiến thức kĩ năng, với nội dung chương trình và trình độ của học sinh.

Các tin khác

    Thư viện ảnh