Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,728

Đang online: 74

KẾ HOẠCH TUẦN (Từ ngày 20/8/2018 đến 26/8/2018)

20/08/2018 10:18:36 GMT+7

Thứ Hai

(20/8/2018)

Buổi sáng

 Học và làm việc bình thường;

Buổi chiều

  Học và làm việc bình thường;

Thứ Ba

(218/2018)

Buổi sáng

- Phục vụ Khai mạc và tập huấn của Ban nghiên cứu học sinh dân tộc, Sở GD&ĐT

- Học và làm việc bình thường;

Buổi chiều

- Phục vụ tập huấn của Ban nghiên cứu học sinh dân tộc, Sở GD&ĐT

- Học và làm việc bình thường;

Thứ Tư

(22/8/2018)

Buổi sáng

- Phục vụ tập huấn của Ban nghiên cứu học sinh dân tộc, Sở GD&ĐT

- Học và làm việc bình thường;

- Dự Hội nghị Tổng kết Công đoàn ngành giáo dục tại trường TC SPMN

Buổi chiều

- Phục vụ tập huấn của Ban nghiên cứu học sinh dân tộc, Sở GD&ĐT

- Học và làm việc bình thường;

- Dự Hội nghị Tổng kết Công đoàn ngành giáo dục tại trường TC SPMN

Thứ Năm (23/8/2018)

Buổi sáng

- Phục vụ tập huấn của Ban nghiên cứu học sinh dân tộc, Sở GD&ĐT

- Học và làm việc bình thường;

Buổi chiều

- Bế giảng và phát chứng chỉ tiếng Êđê cho lớp học ở huyện Krông Pắk;

- Phục vụ tập huấn của Ban nghiên cứu học sinh dân tộc, Sở GD&ĐT

- Học và làm việc bình thường;

Thứ Sáu

(24/8/2018)

Buổi sáng

- Học và làm việc bình thường;

- Phục vụ Khai mạc và Bồi dưỡng chuyên môn của Sở GD&ĐT

Buổi chiều

- Bế giảng và phát chứng chỉ tiếng M'Nông cho lớp học ở huyện Lắk;

- Học và làm việc bình thường;

- Phục vụ Bồi dưỡng chuyên môn của Sở GD&ĐT

Thứ Bảy

(25/8/2018)

Buổi sáng

 

Buổi chiều

 

Chủ nhật (26/8/2018)

Buổi sáng

Buổi chiều

 

   PHÒNG TC-HC

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh