Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,691

Đang online: 38

KẾ HOẠCH TUẦN 11 NĂM HỌC 2017-2018 (Từ ngày 06/11/2017 đến 12/11/2017)

05/11/2017 16:27:25 GMT+7

Thứ Hai

(06/11)

Buổi sáng

- Chào cờ đầu tuần

- Học và làm việc bình thường

Buổi chiều

Học và làm việc bình thường;

Thứ Ba

(07/11)

Buổi sáng

 Học và làm việc bình thường;

Buổi chiều

Học và làm việc bình thường

 

Thứ Tư

(08/11)

Buổi sáng

  Học và làm việc bình thường;

Buổi chiều

 Học và làm việc bình thường;

 

Thứ Năm (09/11)

Buổi sáng

 Học và làm việc bình thường;

 

Buổi chiều

Học và làm việc bình thường;

 

Thứ Sáu

(10/11)

Buổi sáng

Học và làm việc bình thường;

 

Buổi chiều

 Học và làm việc bình thường;

Thứ Bảy

(11/11)

Buổi sáng

 Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH, THPT học tuần 4;

Trực lãnh đạo: Thầy Ánh- Phó Giám đốc

Buổi chiều

 Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH, THPT học tuần 4;

Trực lãnh đạo: Thầy Dy- Giám đốc

Chủ nhật (12/11)

Buổi sáng

Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH, THPT học tuần 4;

Trực lãnh đạo: Thầy Tiến- Phó Giám đốc

Buổi chiều

Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH, THPT học tuần 4;

 

   PHÒNG TC-HC

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh