Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,796

Đang online: 51

KẾ HOẠCH TUẦN (Từ ngày 24/07/2017 đến 30/7/2017)

23/07/2017 10:39:46 GMT+7

Thứ Hai

(24/07)

Buổi sáng

- Học và làm việc bình thường

 - Tập huấn về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ (Cô Oanh- UV BCH CĐ)

Buổi chiều

Học và làm việc bình thường

Thứ Ba

(25/07)

Buổi sáng

 - Học và làm việc bình thường

- Tập huấn môn Hóa học từ 25-26/7 (Thầy Hoàn- GV)

Buổi chiều

 Học và làm việc bình thường

Thứ Tư

(26/07)

Buổi sáng

 Học và làm việc bình thường

 

Buổi chiều

- Học và làm việc bình thường

- Họp Chi bộ (14h)

Thứ Năm (27/07)

Buổi sáng

- Hoạt động đền ơn đáp nghĩa "Ngày Thương binh- Liệt sỹ 27/7" (CĐ, ĐTN)

- Học và làm việc bình thường

- Các lớp Bồi dưỡng QLGD đi thực tế (Theo Quyết định)

Buổi chiều

 Học và làm việc bình thường

Thứ Sáu

(28/07)

Buổi sáng

Học và làm việc bình thường

 

Buổi chiều

Học và làm việc bình thường

Thứ Bảy

(29/07)

Buổi sáng

Trực lãnh đạo: Thầy Ánh- Phó Giám đốc

Trực phòng QLĐT: Cô Thảo: Phó Trưởng phòng 

Buổi chiều

 Trực lãnh đạo: Thầy Dy- Giám đốc

Trực phòng QLĐT: Cô Thảo: Phó Trưởng phòng 

Chủ nhật (30/07)

Buổi sáng

Thi cấp chứng chỉ tiếng Êđê tại huyện Krong Buk (theo QĐ)

Trực phòng QLĐT: Cô Thái- Nhân viên  

Buổi chiều

Trực phòng QLĐT: Cô Thái- Nhân viên 

PHÒNG TC-HC

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh