Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,385

Đang online: 87

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2015

08/11/2015 17:31:24 GMT+7

* Nhiệm vụ chung: Hoạt động chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày NGVN; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2016- 2018

* Nhiệm vụ cụ thể:

1/. Phòng Tổ chức- Hành chính:

- Làm tờ trình và hoàn thiện hồ sơ nghỉ chế độ của thầy Nguyễn Hải Nhu;

- Hoàn thành hồ sơ phân hạng giáo viên, công khai để giáo viên bổ sung; duyệt nộp Sở;

- Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2015;

- Hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11;

- Tham gia và tạo điều kiện CB, GV, NV thi đấu thể thao, văn nghệ; Chuẩn bị kinh phí và tổ chức tọa đàm;

- Tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên tổ chức biểu diễn văn nghệ CM 20/11;

- Kiểm tra nội bộ: Công tác văn thư, lưu trữ;

- KH Lao động vệ sinh; Phổ biến các văn bản luật mới vào: “Ngày pháp luật” ở cơ quan;

2/. Phòng Quản lý đào tạo:

- Nghiên cứu nhu cầu xã hội để đề xuất các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, các lớp ngắn ngày, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của các đơn vị, cơ quan trên địa bàn tỉnh để đề xuất mở lớp phù hợp;

- Liên hệ Sở Nội vụ xin mở các lớp học chữ và tiếng Êđê. Tiếp tục thông báo chiêu sinh các lớp ngắn ngày.

- Quản lý tốt các lớp đang học;

- Dự kiến phương án tuyển sinh năm 2016 trình Sở và UBND Tỉnh phê duyệt;

- Ôn kiểm tra cấp chứng chỉ cho các lớp: Tin học, tiếng Anh, tiếng Êđê;

3/. Phòng Dạy văn hóa:

- Thành lập xong Đội tuyển HVG các bộ môn và xây dựng kế hoạch ôn luyện, bồi dưỡng;

- Nhập điểm vào phần mềm quản lý điểm;

-Tổ chức cho HV đã có chứng chỉ NPT, bồi dưỡng thi chứng chỉ A Tin học;

-Tổ chức thao giảng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao;

-Tham dự Hội thao truyền thống 20/11 cấp Ngành;

-Thanh tra, kiểm tra hồ sơ tổ Toán; Lý- Hóa-Sinh;

-Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2;

-Rà soát chương trình, dạy bù các tiết thiếu của KH1;

-Thanh tra, kiểm tra hồ sơ tổ Ngữ văn; Sử- Địa-Anh.

-Tham gia Hội thi "Vẽ tranh tuyên truyền phòng chống ma túy" cho học viên khối Trung tâm GDTX cấp tỉnh.

4/. Tổ tài vụ:

-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn;

-Chuẩn bị kinh phí hoạt động chuyên môn và phong trào nhân dịp (20/11);

-Giải quyết các chế độ, chính sách; Chuyển trả kinh phí đào tạo;

5/. Việc phối hợp với các đoàn thể:

a/. Công đoàn: Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN: thao giảng dự giờ,  các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao;  tổ chức tọa đàm, khen thưởng;

b/. Đoàn thanh niên: Quản lý nề nếp học viên; Triển khai Nghị quyết Đại hội đoàn. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN trong khối học viên: Đăng ký buổi học tốt, giờ học tốt; các hoạt động văn nghệ thể thao và công diễn văn nghệ vào chiều ngày 19/11.

6/. Kếhoạch hoạt động chào mừng ngày NGVN (20/11):

Mục đích, ý nghĩa: Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo: Tuyên truyền truyền thống, lòng yêu nghề, yêu trẻ của các thế hệ nhà giáo;

Kế hoạch cụ thể:

-Về chuyên môn tổ chức thao giảng dự giờ đánh giá xếp loại, thi đua trong khối học viên;

- Về phong trào: Tham gia thi VN cụm 4, tham gia hội thao ngành, tổ chức hội diễn văn nghệ tại trung tâm (vào 14h30 ngày 19/11);

- Tổ chức tọa đàm vào lúc 16h ngày 19/11: Mời cán bộ hưu trí, Ban ĐDCMHV và toàn thể CB, GV, CNV.

- Phân trực ngày 20/11: Lãnh đạo Trung tâm, các trưởng phòng, trưởng đoàn thể.

 

                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                       Nguyễn Đức Dy

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh