Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,794

Đang online: 51

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2014

07/04/2014 14:25:17 GMT+7

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 04 năm 2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2014        

Đặc điểm chung

Lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn: Giải phóng hoàn toàn Miền nam (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5) và ngày giỗ tổ Hùng vương (10/3 âm);

Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014;

2. Chuẩn bị cho phúc tra thi đua năm học 2013-2014;

3. Đẩy mạnh công tác tuyển sinh;

4.Chuẩn bị hồ sơ thi tốt nghiệp khối 12; Đăng ký môn thi; Ôn thi tốt nghiệp; Kiểm tra học kỳ 2 và tổng kết năm học;

5. Chuẩn bị CSVC cho đợt học hè 2014;

* Phòng Tổ chức hành chính:- Khảo sát lại toàn bộ CSVC chuẩn bị cho học hè;

- Giám sát thực hiện công trình sửa chữa nhà khách giáo viên;

- Chuẩn bị hồ sơ phúc tra thi đua;

- Phổ biến phòng chống tai nạn thương tích;

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (duyệt ngày 4/4);

- Thường xuyên kiểm tra CSVC, tiết kiệm năng lượng;

- Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ; Anh ninh trật tự trường học;

- Nộp hồ sơ công khai tài sản về Sở đúng thời gian quy định;

- Lập kế hoạch khảo sát mua dàn Ampli,  loa để phục vụ hoạt động tập thể;

Kế toán- Tài vụ:

- Làm tốt công tác tài chính năm 2014;

- Xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm trong 5 năm tới

- Điều chỉnh bổ sung những thiếu sót trong hồ sơ quyết toán;

- Tham mưu điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ;

* Phòng Quản lý đào tạo: Tiếp tục tuyên truyền tuyển sinh;

- Tiếp cận phòng Giáo dục; UBND huyện để khảo sát, tuyên truyền tuyển sinh 2014;

- Có thể bổ sung thêm 1 số ngành nghề phù hợp, xin chủ trưởng của Tỉnh;

- Tuyển sinh các lớp ngắn ngày, chốt ngày học để khai giảng;

- Tuyển sinh các lớp Anh văn, Tin học;

- Tổ chức thi học phần, thi tốt nghiệp đúng quy chế; Quản lý tốt các lớp đang học;

- Dự kiến kế hoạch học hè để phối hợp phòng Tổ chức hành chính bố trí phòng học;

* Phòng Dạy văn hóa

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra; Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ 2;

- Kiểm tra lại hồ sơ sổ sách, sửa chữa sai sót; Hồ sơ khối 12 dự thi tốt nghiệp, đăng ký môn thi;

- Thu nhận hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng;

- Rà soát việc thực hiện chương trình, soạn giảng; Vào điểm, xếp loại; Nghiêm cấm việc cắt xén chương trình, cho điểm khống…

* Đoàn thể:

+ Công đoàn: Phối hợp Trung tâm tổ chức hoạt động tháng chào mừng phối hợp tuyên truyền pháp luật. Kế hoạch đi tham quan nghỉ mát

+ Đoàn Thanh niên: Thống nhất kế hoạch cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về BMT, góp ủng hộ buôn kết nghĩa dự kiến đi 27/4; Phối hợp định hướng nghề nghiệp cho học viên khối 12. Kết nạp đoàn viên cuối năm;

                                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                        ( Nguyễn Đức Dy)

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh