Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,823

Đang online: 53

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

05/11/2017 16:56:28 GMT+7

I/ Đánh giá kết quả thực hiện  công tác tháng 10 năm 2017:

 Ưu điểm: Đã tổ chức và thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong tháng. Ổn định tổ chức bộ máy cơ quan; phân công nhiệm vụ; tổ chức hội nghị CBCCVC; Đại hội ĐTN; triển khai nhiệm vụ năm học của cơ quan, các đoàn thể. Ổn định nề nếp dạy, học và phục vụ dạy-học.

* Phòng Dạy văn hóa: Hoàn thành hồ sơ dạy thêm học thêm; triển khai nhiệm vụ ngành học GDTX. Đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, thao giảng dự giờ, kiểm tra hồ sơ tổ CM, kiểm tra toàn diện giáo viên; họp giao ban tổ trưởng; họp giao ban GVCN; tuyển chọn và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi; tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng và duy trì sỹ số.

* Phòng Quản lý đào tạo: Quản lý tốt các lớp học; thi học phần các lớp ĐHSP Hà Nội; ĐHQN; thi tuyển sinh luật ĐH Đà Nẵng; khảo sát nhu cầu học tập, tuyển sinh các lớp bồi dương ngắn ngày;

* Phòng Tổ chức-Hành chính: Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ dạy học và làm việc. Quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017, nghiệm thu và quyết toán công trình sửa chữa cải tạo nhà A; triển khai các kế hoạch, văn bản báo.

* Công tác phối hợp với đoàn thể:

- Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBCNVC; hoạt động 20/10; tham gia tập huấn; kiện toàn Ban thanh tra nhân dân đi vào hoạt động; đăng ký thi đua năm học;

- Đoàn Thanh niên: Đại hội đoàn; triển khai NQ đại hội; tuyền truyền, giáo dục pháp luật, lý tưởng cho ĐVTN, đã có những biện pháp quản lý nề nếp HS tốt hơn.

 Rút kinh nghiệm:

Động viên giáo viên tham gia dự thi GV giỏi cấp tỉnh; kế hoạch thao giảng dự giờ đầu tư cho GV dự thi để đánh giá, xếp loại, rút kinh nghiệm;

II/ Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017:

* Nhiệm vụ chung: Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày NGVN; Chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga; triển khai Nghị quyết hội nghị CBCCVC; tổ chức các hoạt động CM, phong trào;  

* Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện theo kế hoạch năm học; kế hoạch của các phòng đã duyệt, cần tập trung các nội dung sau:

1/. Phòng Tổ chức- Hành chính:

- Rà soát CSVC, lắp ráp rem màn lớp học; CSVC cho lớp cử nhân kinh tế; lập kế hoạch  mua máy tính và thiết bị cho trung tâm khảo sát tin học; mua bổ sung thiết bị, hóa chất, tài liệu phục vụ dạy và học;

- Phối hợp Đoàn thể, phòng CM hoạt động chào mừng ngày NGVN: Tham gia thi đấu thể thao, văn nghệ do Sở tổ chức; chuẩn bị cho các hoạt động tại đơn vị; chuẩn bị cho buổi tọa đàm kỷ niệm ngày NGVN; hỗ trợ hội diễn văn nghệ của ĐTN

- Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017;

- Tham gia và tạo điều kiện CB, GV, NV thi đấu thể thao, văn nghệ; Chuẩn bị kinh phí và tổ chức tọa đàm;

- Tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên tổ chức biểu diễn văn nghệ CM 20/11;

- Thực hiện kiểm tra nội bộ công tác văn thư lưu trữ;

- Kế hoạch lao động vệ sinh; Phổ biến các văn bản luật mới vào: “Ngày pháp luật” (09/11);

Tổ tài vụ:

-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn;

-Chuẩn bị kinh phí hoạt động chuyên môn và phong trào nhân dịp (20/11);

-Giải quyết các chế độ, chính sách; Chuyển trả kinh phí đào tạo;

2/. Phòng Quản lý đào tạo:

-Tiếp tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, THCS và THPT; Lớp học chữ và tiếng Êđê;

- Quản lý tốt các lớp đang học; kiểm tra hồ sơ các lớp LKĐT; kiểm tra nội bộ theo kế hoạch;

- Hoàn thành hồ sơ, điều kiện để thẩm định thành lập trung tâm khảo sát tin học;

- Dự kiến phương án tuyển sinh năm 2018 trình Sở và UBND Tỉnh phê duyệt;

- Ôn kiểm tra cấp chứng chỉ cho các lớp: Tiếng Anh, tiếng Êđê;

3/. Phòng Dạy văn hóa:

- Thành lập đội tuyển HS giỏi các bộ môn và xây dựng kế hoạch ôn luyện, bồi dưỡng;

- Nhập điểm vào phần mềm quản lý điểm;

-Tổ chức thao giảng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 kết hợp thi giáo viên giỏi cấp trường; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao tại đơn vị;

-Tham dự Hội thao truyền thống 20/11 cấp Ngành;

-Thanh tra, kiểm tra hồ sơ tổ Toán; Lý- Hóa-Sinh;

-Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2;

-Rà soát chương trình, dạy bù các tiết thiếu của KH1;

-Thanh tra, kiểm tra hồ sơ tổ Ngữ văn; Sử- Địa-Anh.

4/. Việc phối hợp với các đoàn thể:

a/. Công đoàn: Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN: thao giảng dự giờ,  các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao;  tổ chức tọa đàm, khen thưởng;

b/. Đoàn thanh niên: Quản lý nề nếp học sinh; Triển khai Nghị quyết Đại hội đoàn. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN trong khối học sinh: Đăng ký buổi học tốt, giờ học tốt; các hoạt động văn nghệ thể thao và công diễn văn nghệ .

5/. Kế hoạch hoạt động chào mừng ngày NGVN (20/11):

Mục đích, ý nghĩa: Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo: Tuyên truyền truyền thống, lòng yêu nghề, yêu trẻ của các thế hệ nhà giáo;

Kế hoạch cụ thể:

-Về chuyên môn tổ chức thao giảng dự giờ; tạo điều kiện để giáo viên đăng ký dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh thao giảng, các nhóm CM họp góp ý, rút kinh nghiệm, đánh giá xếp loại giờ dạy; đăng ký thi đua trong khối học sinh;

- Về phong trào: Tham gia hội thao của ngành từ ngày 03/11 đến 05/11/2017; tổ chức hội diễn văn nghệ tại trung tâm (vào 14h30 ngày 17/11);

- Tổ chức tọa đàm vào lúc 16h ngày 17/11: Mời cán bộ hưu trí, Ban ĐDCMHV và toàn thể CB, GV, CNV.

 

 

                                                                                          GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:                                                                        Nguyễn Đức Dy   

-  Cấp ủy Chi bộ (Thay báo cáo)

- Lãnh đạo Trung tâm (Để chỉ đạo)

- Các phòng ban (Để thực hiện )

- CĐ và ĐTN CSHCM (Phối hợp thực hiện)

- Lưu văn thư                                                                                              

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh