Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,855

Đang online: 47

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017

18/09/2017 17:08:48 GMT+7

I/. Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 8 năm 2017

  1. Thực hiện nhiệm vụ chung:

- Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9;

- Hoàn thành đợt học hè khối LKĐT; các lớp bồi dưỡng QLGD;

- Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hè đầy đủ, đúng kế hoạch của Sở GD-ĐT;

- Học tập chính trị Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; Học tập và làm theo   tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh;

2/. Nhiệm vụ cụ thể:

 a/. Phòng Tổ chức–Hành chính:

- Thực hiện tốt công tác trực, bảo vệ tài sản; giữ vững an ninh trật tự; chăm sóc cây cảnh, vệ sinh môi trường; tổ chức đưa đón giảng viên, bố trí, phục vụ nhà khách;

- Phối hợp tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc các lớp bồi dưỡng QLGD, thanh tra giáo dục;

- Chuẩn bị tốt CSVC cho học hè, thi học phần; các lớp tập huấn, bồi dưỡng CM của Sở; bố trí phòng học khối lớp GDTX;

- Tổ chức cho học viên lao động vệ sinh;

- Giám sát công trình sửa chữa nhà A;

- Thực hiện tốt công tác tài chính; tham mưu thu đầu năm khối GDTX đúng quy định.

b/.  Phòng Quản lý đào tạo.

- Tham mưu mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục;

- Quản lý tốt các lớp bồi dưỡng QLGD, các lớp LKĐT;

- Hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thi lớp học chữ và tiếng Êđê ở huyện Krông Buk;

- Chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng lớp học chữ và tiếng M'Nông ở Lắk; lớp học chữ và tiếng Êđê ở Krông Pắk trang trọng, nghiêm túc;

c/. Phòng Dạy văn hóa.

- Phân công giáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn hè đầy đủ, nghiêm túc;  

- Phân công trực tuyển sinh khối 10;

- Học sinh tập trung đầu năm, tổ chức lao động vệ sinh;

- Phân công chuyên môn. Lên TKB, tổ chức học tuần đầu tiên từ ngày 28/8/2017;

d/. Việc phối hợp với các đoàn thể.

* Công đoàn: Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử CM tháng Tám cho CB, GV, NV; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên, viên chức;

* Đoàn thanh niên: Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử CM tháng Tám cho học sinh, ĐV, TN

+ Rút kinh nghiệm:

- Công tác chuẩn bị hồ sơ đầu năm của phòng Dạy văn hóa chưa đầy đủ như danh sách lớp, văn bản phổ biến cho học sinh;

- Kế hoạch lao động vệ sinh trường lớp chưa kịp thời, còn mang tính chủ quan.  

       II/. Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2017:

* Đặc điểm: Hoạt động chào mừng 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Tổ chức Lễ  Khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018;

        1/. Nhiệm vụ chung:

-  Tổ chức Lễ khai giảng đúng theo tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT;

- Ổn định tổ chức; nề nếp học viên;

- Tổ chuyên môn, đoàn thể, các phòng xây dựng kế hoạch; Nộp kế hoạch năm học về phòng TC-HC trước ngày 20/9;

- Góp ý xây dựng các văn bản nội bộ;

- Rà soát việc phân công nhiệm vụ, đề xuất nếu có;

- Tổ chức thi nghề phổ thông cho HV khối 11; Thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

        2,  Nhiệm vụ cụ thể .

a/. Phòng Tổ chức- Hành chính:

- Chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2017-2018;

- Ổn định tổ chức: Vẫn giữ nguyên 3 phòng chức năng; Phòng Tổ chức- Hành chính, Phòng Dạy văn hóa; phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng; 4 tổ chuyên môn (Tổ Toán, tổ Ngữ văn, tổ Lý- Hóa- Sinh, tổ Sử- Địa, Ngoại ngữ); Tham mưu quyết định bổ nhiệm quản lý phòng, tổ chuyên môn; Hợp đồng giáo viên;

- Họp cơ quan, triển khai nhiệm vụ năm học;

- Tập hợp kế hoạch- xây dựng văn bản, đăng ký thi đua;

- Tập hợp mua sắm văn phòng phẩm; thiết bị hóa chất, tài liệu;

- Chuẩn bị tốt cho các hội nghị cha mẹ học viên; Đại hội đoàn TNCS HCM;

- Giám sát việc sửa chữa nhà A; kiểm tra CSVC phục vụ dạy học, làm việc; kiểm tra hệ thống điện, nước;

- Họp phòng rà soát, góp ý bổ sung các văn bản nội bộ;

b/. Phòng Quản lý đào tạo:

- Tổ chức nhập học các lớp theo kế hoạch;

- Tổ chức thi học phần các lớp đại học Quy Nhơn;

- Tiếp tục tuyển sinh các lớp thi tuyển vào tháng 10, các lớp bồi dưỡng ngắn ngày;

- Chuẩn bị hồ sơ thi cấp chứng chỉ lớp học chữ và tiếng Êđê tại huyện Krông Bông; Buôn Đôn;

- Liên hệ Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo mở các lớp bồi dưỡng năm 2017- 2018;

- Họp phòng rà soát, góp ý bổ sung các văn bản nội bộ; Báo cáo tổng kết đợt học hè

- Tăng cường tuyên truyền và tuyển sinh các lớp bồi dưỡng phân hạng giáo viên;

c/. Phòng Dạy văn hóa:

- Phối hợp khai giảng, ổn định nế nếp dạy học; Thu học phí khối 11,12;

- Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh GDTX;

- Hoàn thành hồ sơ học nghề phổ thông, thực hiện kế hoạch đi kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ cho kiểm tra chéo thi nghề phổ thông;

- Xây dựng hồ sơ dạy thêm học thêm

- Chuẩn bị nội dung và chủ trì họp cha mẹ học sinh lớp và Ban đại diện CMHS;

- Thực hiện đồng phục áo khoác học viên; kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện nội quy; chuyên cần của học viên;

- Họp phòng bàn tìm biện pháp nâng cao chất lượng cho năm học mới; rà soát, góp ý bổ sung các văn bản nội bộ; đăng ký thi đua.

d/. Việc phối hợp với các đoàn thể:

+ Công đoàn: Phối hợp xây dựng kế hoạch; bổ sung quy chế nội bộ; động viên đăng ký thi đua. Tuyên truyền Đại hội Công đoàn ngành, tổ chức vào 19 và 20/9/2017;

+ Đoàn thanh niên: Củng cố và kiện toàn tổ chức chi đoàn; Chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đoàn Trung tâm. Phối hợp CĐ tổ chức Tết Trung thu cho con CB, CC, VC cơ quan

 

Nơi gửi:                                                                          GIÁM ĐỐC

-  Cấp ủy Chi bộ (Thay báo cáo)

- Lãnh đạo Trung tâm (Để chỉ đạo)                         Nguyễn Đức Dy                      

- Các phòng ban (Để thực hiện )

- CĐ và ĐTN CSHCM (Phối hợp thực hiện)

- Lưu văn thư   

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh