Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,710

Đang online: 56

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2017

28/06/2017 15:43:33 GMT+7

I/ Đánh giá thực hiện công tác tháng 5 năm 2017:

 

* Phòng Tổ chức – Hành chính:

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; phòng chống cháy nổ. Giám sát sửa chữa nền sân trung tâm, bồn hoa;

- Phục vụ tốt cho ôn tập, thi TN trung cấp nghề; tổng kết năm học khối GDTX;

- Chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu hướng dẫn công tác đánh giá, phân loại CB, GV, VC cuối năm học;

- Chuẩn bị hồ sơ thẩm định vị trí việc làm, báo cáo nhu cầu biên chế CB-GV;

- Báo cáo thống kê smat; tổng kết năm học;

- Kiểm tra và chuẩn bị CSVC cho thi THPT quốc gia và học hè 2017;

- Lập danh sách CB, GV, NV tham gia công tác phục vụ thi THPT quốc gia 2017;

- Phối hợp phòng DVH tổ chức cho HS lao động vệ sinh;

- Tổ chức họp phòng xét đánh giá phân loại giáo viên; nhân viên;

-Thực hiện tốt công tác tài chính. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách;

- Chuẩn bị cho CB, GV, NV tham quan nghỉ dưỡng vào tháng 6/2017;   

* Phòng Quản lý đào tạo:

-Tiếp tục tuyển sinh, thu nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2017; Liên hệ Sở Gíáo dục và Đào tạo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng CBQL;

- Phối hợp các trường thông báo nhập học. Căn cứ  lịch học, xây dựng phương án bố trí phòng học cho các lớp học hè 2017;

- Kiểm tra các lớp học tiếng và chữ Êđê ở huyện Krông Buk, lập kế hoạch ôn thi cấp chứng chỉ;

- Tổ chức họp phòng xét đánh giá phân loại giáo viên; nhân viên;

* Phòng Dạy văn hóa:

- Họp xét điều kiện dự thi THPT quốc gia cho HV khối 12 và hoàn thiện các loại hồ sơ dự thi;

- Ôn tập, kiểm tra lại và xét điều kiện lên lớp cho HV khối 10, 11;

- Tổ chức họp phòng xét đánh giá phân loại giáo viên;

- Tổng kết năm học 2016- 2017; cùng với  BĐD CMHV tổ chức lễ tri ân ra trường cho HV khối 12 rất có ý nghĩa;

- Triển khai công tác hè 2017; Hoàn thành hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 và xây dựng Kế hoạch BDTX năm học 2017-2018;

* Việc phối hợp các đoàn thể:

Công đoàn: Đã chuẩn bị hồ sơ cho công tác phân loại, đánh giá CB, GV, CNV.

Ðoàn Thanh niên: Tổ chức hoạt động CM ngày sinh nhật Bác; Lễ tri ân học viên khối 12; hoàn thiện và trả hồ sơ đoàn viên.

II/ Kế hoach công tác tháng 6 năm 2017:

Nhiệm vụ chung: Hoàn thiện hồ sơ thi đua của cơ quan, cụm thi đua. Báo cáo tổng kết; báo cáo thống kê. Chuẩn bị cho học hè và  thi THPT quốc gia; 

Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện theo kế hoạch chi tiết năm học, cần lưu ý các nội dung sau:

* Phòng TC-HC:

- Thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; phòng chống cháy nổ. Giám sát sửa chữa nhà thư viện, hội trường;

- Chuẩn bị tốt CSVC cho thi THPT quốc gia và học hè 2017;

- Hoàn thành báo cáo tổng kết; thống kê; Hồ sơ thi đua của cơ quan;

- Chỉ đạo thư viện sắp xếp kho sách khoa học; phát tài liệu cho các lớp hệ từ xa;

- Tài vụ hoàn chỉnh hồ sơ tài chính theo yêu cầu;

- Hoàn thiện hồ sơ, kinh phí và phối hợp CĐ tổ chức cho CB, GV, NV đi tham quan, nghỉ dưỡng hè 2017;

- Hoàn thành hồ sơ, tham mưu Lãnh đạo duyệt nâng lương 6 tháng đầu năm 2017;

* Phòng QLÐT:

- Căn cứ  lịch học, xây dựng phương án bố trí phòng học cho các lớp học hè 2017;

- Phối hợp tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng QLGD; TK và phát bằng GDTC

- Tiếp tục tuyên truyền tuyển sinh các lớp LKĐT; các lớp ngắn ngày;

- Quản lý chặt chẽ các lớp học: Về kế hoạch thời gian môn học, sỹ số; việc chấp hành nội quy; thực hiện kinh phí đào tạo;

- Tổ chức họp BCS các lớp khối LKĐT;

* Phòng DVH:

- Rà soát hồ sơ  HV khối 12 và chuẩn bị các biểu mẫu phục vụ cho kỳ thi;

- Phê duyệt học bạ cho HS khối 10, 11;

- Hoàn thành báo cáo tổng kết; bồi dưỡng thường xuyên, kiểm định chất lượng giáo dục;  Phối hợp Ban đại diện CMHV quyết toán kinh phí của Hội năm học 2016-2017;

- Phát phiếu dự thi, hướng dẫn HS về thời gian dự thi, địa điểm dự thi;

- Giải quyết chế độ nghỉ phép hè; Phân công trực phòng;

* Việc phối hợp các đoàn thể:

 Công đoàn: Phối hợp phòng TC-HC hoàn thành hồ sơ thi đua; tham quan nghỉ dưỡng và nghỉ phép hè 2017;  

Đoàn thanh niên: Trả hồ sơ cho đoàn viên khối 12. Phối hợp Công đoàn tổ chức ngày 01/6 cho con cán bộ, giáo viên, công nhân viên; tuyên truyển phổ biến Quy chế thi THPT quốc gia và hướng nghiệp cho hs khối 12.

 

Nơi gửi:                                                                             GIÁM ĐỐC

-  Lãnh đạo Trung tâm ( Để chỉ đạo)                                (Đã ký)

- Các phòng ban  ( Để thực hiện )                             Nguyễn Đức Dy

- CĐ và ĐTN CSHCM ( Để thực hiện)

- Lưu văn thư                                                                                                                                       

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh