Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,395

Đang online: 30

Báo cáo Tổng kết năm học 2014-2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016

với những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo là: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; Năm học tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động...

KẾ HOẠCH CHI TIẾT NĂM HỌC 2015-2016

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT - BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 - 2016..

TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014– 2015

Năm hoc 2013 - 2014 với những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo là: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý...

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRUNG TÂM GDTX TỈNH Năm học 2014- 2015

Căn cứ các văn bản số 1093/SGDĐT-VP ngày 08/09/2014; số 1099/SGDĐT-GDTX ngày 08/09/2014 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015; Căn cứ kế hoạch công tác số 51/SGDĐT-VP của sở GD&ĐT; Căn cứ công văn số 07/HD-CĐN của Công đoàn ngành, v/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB-CC-VC năm học 2014-2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014-2015

Căn cứ các văn bản số 11093/SGDĐT-VP ngày 8/9/2014; số 1099/SGDĐT –GDTX ngày 8/9/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015; Căn cứ kế hoạch công tác số 51/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT. Trung tâm GDTX Tỉnh xây dựng kế hoạch công tác năm học 2014-2015...

  • 1

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh