Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 960,271

Đang online: 51

TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014– 2015

Năm hoc 2013 - 2014 với những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo là: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý...

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRUNG TÂM GDTX TỈNH Năm học 2014- 2015

Căn cứ các văn bản số 1093/SGDĐT-VP ngày 08/09/2014; số 1099/SGDĐT-GDTX ngày 08/09/2014 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015; Căn cứ kế hoạch công tác số 51/SGDĐT-VP của sở GD&ĐT; Căn cứ công văn số 07/HD-CĐN của Công đoàn ngành, v/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB-CC-VC năm học 2014-2015

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh