Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,729

Đang online: 75

Kết quả thi đua nền nếp tháng 04/2015

05/05/2015 07:44:25 GMT+7

TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐẮK LẮK                       NĂM HỌC 2014 - 2015

PHÒNG DẠY VĂN HÓA

     BAN NỀN NẾP

KẾT QUẢ THI ĐUA NỀN NẾP THÁNG 04/2015

Lớp

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Điểm TB

Xếp hạng

GVCN

10A1

143

113

110

122

4

Thanh

10A2

98

163

86

115.7

6

Nghĩa

10A3

138

195

153

162

1

T.Anh

10A4

54

115

89

86

10

Quyên

10C1

-64

86

74

32

15

Hương

10C2

42

43

12

32.3

14

Thu

12A1

-48

92

13

19

17

Chiến

12A2

2

46

79

42.3

13

Quang

12A3

135

162

146

147.7

2

Bích

12A4

22

94

84

66.7

11

Kim

12A5

43

-51

36

9.3

18

Duyên

12A6

95

148

113

118.7

5

Giang

12A7

-71

44

-24

-17

20

Khuê

12A8

22

121

46

63

12

Thiện

11C1

74

148

99

107

8

Thủy

11C2

23

232

91

115.3

7

Dung

11C3

8

173

125

102

9

Sáu

11C4

-36

88

44

32

15

Hà

11C5

81

140

158

126.3

3

Hoài

11C6

-190

72

77

-13.7

19

Tâm

                                                                                                           
                                              Đắk Lắk, ngày 18 tháng 04 năm 2015

  Trưởng ban nền nếp

Nguyễn Hành Nhân

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh