Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,853

Đang online: 51

Kết quả thi đua nền nếp tháng 03/2015

30/03/2015 09:15:48 GMT+7

TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐẮK LẮK                       NĂM HỌC 2014 - 2015

PHÒNG DẠY VĂN HÓA                               

     BAN NỀN NẾP                                 Đắk Lắk, ngày 30 tháng 03 năm 2015

KẾT QUẢ THI ĐUA NỀN NẾP THÁNG 03/2015

Lớp

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Điểm TB

Xếp hạng

GVCN

10A1

105

81

234

302

180.5

5

Thanh

10A2

115

108

361

134

179.5

6

Nghĩa

10A3

163

245

167

343

229.5

1

T.Anh

10A4

56

132

156

320

166

9

Quyên

10C1

33

-35

12

51

15.3

19

Hương

10C2

75

19

245

199

134.5

11

Thu

12A1

37

173

48

256

128.5

13

Chiến

12A2

144

149

265

111

167.3

8

Quang

12A3

117

218

215

270

205

2

Bích

12A4

22

-26

61

114

42.8

17

Kim

12A5

85

71

41

110

76.8

15

Duyên

12A6

123

60

105

273

140.3

10

Giang

12A7

-60

32

52

208

58

16

Khuê

12A8

63

57

170

153

110.8

14

Thiện

11C1

150

129

298

203

195

4

Thủy

11C2

62

153

213

106

133.5

12

Dung

11C3

141

131

178

234

171

7

Sáu

11C4

17

1

157

-33

35.5

18

Hà

11C5

125

201

307

185

204.5

3

Hoài

11C6

21

-88

78

-108

-24.3

20

Tâm

        Lưu ý: Các lớp không đăng ký tiết học tốt: 10C1; 12A4; 12A5; 11C4 và 11C6.

  Trưởng ban nền nếp

Nguyễn Hành Nhân

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh