Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,704

Đang online: 51

Kết quả thi đua nền nếp tháng 01/2015

02/03/2015 13:52:11 GMT+7

TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐẮK LẮK                       NĂM HỌC 2014 - 2015

PHÒNG DẠY VĂN HÓA

     BAN NỀN NẾP

THI ĐUA NỀN NẾP THÁNG 01/2015

 

Lớp

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Điểm TB

Xếp hạng

GVCN

10A1

117

111

160

139

131.8

7

Thanh

10A2

129

84

124

197

133.5

6

Nghĩa

10A3

93

159

152

165

142.3

4

T.Anh

10A4

91

126

122

188

131.8

7

Quyên

10C1

26

63

36

113

59.5

14

Hương

10C2

65

69

50

181

91.3

12

Thu

12A1

34

23

-11

46

23

20

Chiến

12A2

107

150

119

140

129

9

Quang

12A3

63

123

94

126

101.5

11

Bích

12A4

75

130

97

114

104

10

Kim

12A5

40

70

96

95

75.3

13

Duyên

12A6

-38

66

71

65

41

16

Giang

12A7

63

40

-19

26

27.5

18

Khuê

12A8

47

71

26

53

49.3

15

Thiện

11C1

127

163

165

162

154.3

1

Thủy

11C2

123

144

90

180

134.3

5

Dung

11C3

161

106

141

186

148.5

3

Sáu

11C4

-13

15

33

117

38

17

Hà

11C5

136

165

106

190

149.3

2

Hoài

11C6

15

77

-4

18

26.5

19

Tâm

 

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 01 năm 2015

                                                                             Trưởng ban nền nếp

 

Nguyễn Hành Nhân

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh