Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,522

Đang online: 52

Kế hoạch tháng 12/2014

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Kế hoạch tháng 11/2014

(Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 32 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Để Chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014. Đoàn Thanh niên Trung tâm phát động phong trào thi đua trong học viên của Trung tâm với mục tiêu và các nội dung chủ yếu sau:

KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA “AEC THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI”

Giáo dục học viên nhận biết được tác động tích cực; tiêu cực; cơ hội và thách thức đối với người lao động Việt Nam khi tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2014 (Đoàn viên thanh niên với văn hóa học đường)

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đã tổ chức phân công trách nhiệm Ban nền nếp, đội cờ đỏ. Đã tiến hành Đại hội chi đoàn tất cả các lớp.

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh