Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,842

Đang online: 52

Kế hoạch tháng 09/2015

07/09/2015 07:42:59 GMT+7

            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐẮK LẮK    

        BCH TRUNG TÂM GDTX TỈNH

                             ***                             Đắk Lắk, ngày 24 tháng 08 năm 2015

                  Số 12- KH ĐTN

KẾ HOẠCH THÁNG 09/2015

(Chào mừng năm học mới 2015 - 2016)

Kính gửi: BCH các chi đoàn.

            Nhằm thiết thực tổ chức hoạt động chào mừng năm học mới 2015 – 2016. BCH Đoàn thanh niên Trung tâm lên kế hoạch trọng tâm tháng 09/2015 với các nội dung trọng tâm sau:

1. BCH Đoàn thanh niên Trung tâm tổ chức, thực hiện nghiêm túc công tác thi đua nền nếp. Ban nền nếp trực theo lịch đã được phân công.

+ Các chi đoàn thực hiện việc ký sổ báo cáo việc bảo quản tài sản, tiết kiệm năng lượng và vệ sinh lớp hàng ngày tại phòng giám thị.

+ Các chi đoàn cử 2 học viên tham gia đội cờ đỏ.

2. Các chi đoàn tiến hành đại hội chi đoàn (khối lớp 11 và 12), riêng khối 10 GVCN chỉ định BCH chi đoàn lâm thời. Đồng chí bí thư các chi đoàn lập danh sách đoàn viên của chi đoàn và danh sách đoàn viên tham gia đại hội Đoàn Trung tâm. Thời hạn nộp hồ sơ về cho BCH Đoàn thanh niên Trung tâm trước ngày 14/09/2015.

3. BCH chi đoàn giáo viên tổ chức đại hội trước ngày 15/09/2015 và thực hiện ngay các nhiệm vụ đề ra.

4. BCH Đoàn thanh niên Trung tâm dự kiến tổ chức đại hội vào sáng thứ 7 ngày 26/09/2015.

5. BCH Đoàn thanh niên Trung tâm tổ chức phần hội trong ngày khai giảng năm học mới (05/09/2015). Yêu cầu tất cả các chi đoàn tham gia đầy đủ. Các chi đoàn đạt nhất, nhì, ba được khen thưởng và cộng 20 điểm/trò chơi vào điểm thi đua nền nếp tháng 09/2015. Chi đoàn không tham gia bị trừ 100 điểm.

 

Như trên là kế hoạch công tác tháng 09/2015 của Đoàn Thanh niên Trung tâm, đề nghị Bí thư các chi đoàn phối hợp với GVCN thực hiện tốt các nội dung đề ra.

                                                                     

                                                       T/M BCH ĐOÀN

Nơi nhận:                                                                            BÍ THƯ

- Đoàn khối (để báo cáo);                                                             

- Cấp ủy, Chi bộ (để báo cáo);

- Phòng Dạy văn hóa (để báo cáo);

- Các chi Đoàn (để thực hiện);

- Lưu ĐTN.                                                                                              

                                                                            Nguyễn Hành Nhân

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh