Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,510

Đang online: 55

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BAN NỀN NẾP

27/08/2014 10:14:02 GMT+7

TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐẮK LẮK

      PHÒNG DẠY VĂN HÓA

                BAN NỀN NẾP                 Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 08 năm 2014

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BAN NỀN NẾP

I.                   Tổ chức nhân sự

1.      Đ/c Nguyễn Hành Nhân – Trưởng ban

2.      Đ/c Lê Nguyễn Sơn Thạch – Phó ban

3.      Đ/c Phạm Văn Quang - Ủy viên

4.      Đ/c Phạm Hữu Hoàng Chiến - Ủy viên

5.      Đ/c Phạm Trung Khuê - Ủy viên

6.      Đ/c Phạm Văn Đường - Ủy viên

II.               Chức năng và nhiệm vụ chính

1.      Duy trì trật tự nền nếp trong trung tâm.

2.      Kiểm tra, xếp loại, đánh giá và phối hợp với GVCN kiểm điểm học sinh vi phạm.

3.      Tổ chức hội đồng kỷ luật học sinh.

4.      Đề xuất khen thưởng và kỷ luật học sinh.

III.            Phân công nhiệm vụ

1.      Đ/c Nguyễn Hành Nhân: điều hành chung, chuẩn bị các loại biểu mẫu, văn bản ghi nền nếp và kỷ luật học viên.

2.      Đ/c Lê Nguyễn Sơn Thạch: giám sát nền nếp ra vào lớp, kiểm tra việc thực hiện nền nếp trong giờ ra chơi, khóa cửa hành lang đầu và giữa giờ, mời học viên vi phạm về văn phòng lập biên bản.

3.      Các đ/c Quang, Chiến, Khuê, Đường: trực tiếp kiểm tra nền nếp các lớp, lập biên bản các học viên vi phạm.

4.      Các lớp học (mỗi lớp có 2 cờ đỏ) trực luân phiên theo sự phân công của ban nền nếp.

IV.             Lịch thực hiện công việc

Thứ

Trực nền nếp

Trực văn phòng Đoàn

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

Nhân, Chiến

Thạch, Quang

Đ/c Nhân

Đ/c Nhân

3

Nhân, Khuê

Thạch, Quang

Đ/c Nhân

Đ/c Quang

4

Nhân, Chiến

Thạch, Quang

Đ/c Nhân

Đ/c Quang

5

Nhân, Khuê

Thạch, Đường

Đ/c Nhân

Đ/c Quang

6

Nhân, Chiến

Thạch, Đường

Đ/c Nhân

Đ/c Quang

T/M BAN NỀN NẾP

   Trưởng ban

 Nguyễn Hành Nhân

Các tin khác

    THÔNG BÁO

    Thư viện ảnh