Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,397

Đang online: 32

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BAN NỀN NẾP

Chức năng và nhiệm vụ chính 1.Duy trì trật tự nền nếp trong trung tâm. 2.Kiểm tra, xếp loại, đánh giá và phối hợp với GVCN kiểm điểm học sinh vi phạm. 3.Tổ chức hội đồng kỷ luật học sinh. 4.Đề xuất khen thưởng và kỷ luật học sinh.

  • 1

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh