Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,381

Đang online: 83

Tổng hợp nền nếp tháng 10/2014

10/11/2014 08:50:36 GMT+7

TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐẮK LẮK                                                           NĂM HỌC 2014 - 2015

PHÒNG DẠY VĂN HÓA

     BAN NỀN NẾP

THI ĐUA NỀN NẾP THÁNG 10/2014

LỚP

Tuần

Tổng

Hạng

1

2

3

4

5

 

 

KHỐI SÁNG

10A1

127

149

119

139

100

126.8

7

10A2

149

123

173

162

148

151

6

10A3

176

179

156

204

295

202

1

10A4

137

112

169

212

290

184

3

12A1

159

128

108

179

252

165.2

4

12A2

173

157

179

155

308

194.4

2

12A3

133

102

153

219

206

162.6

5

12A4

120

144

128

101

107

120

8

12A5

160

87

136

135

75

118.6

9

12A6

133

66

82

106

112

99.8

10

12A7

88

37

125

87

105

88.4

11

12A8

64

26

74

56

47

53.4

12

KHỐI CHIỀU

10C1

168

133

105

142

133

136.2

5

10C2

108

125

64

140

209

129.2

6

11C1

182

221

177

184

224

197.6

1

11C2

205

153

140

182

206

177.2

2

11C3

151

143

133

173

222

164.4

3

11C4

146

73

98

33

151

100.2

7

11C5

159

173

161

117

137

149.4

4

11C6

98

81

139

92

85

99

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 11 năm 2014

                                                                             Trưởng ban nền nếp

 

Nguyễn Hành Nhân

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh