Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?




Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,401

Đang online: 98

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TIẾT HỌC VÀ THI ĐUA NỀN NẾP

27/08/2014 10:10:41 GMT+7

  PHÒNG DẠY VĂN HÓA

         BAN NỀN NẾP                                       Đắk Lắk, ngày 25 tháng 08 năm 2014

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TIẾT HỌC VÀ THI ĐUA NỀN NẾP

I. THI ĐUA HỌC TẬP (các lớp được cho trước 100 điểm)

§  Giờ A: đa số hv có sự chuẩn bị và tiếp thu bài tốt. Lớp học tích cực và không có hv vi phạm nội quy nền nếp. Có dưới 5 học viên vắng học.

§  Giờ B: lớp học thụ động, có trên 2 lượt hv vào học muộn, có từ 2 – 4 hv không chuẩn bị bài tốt, phòng học không vệ sinh sạch sẽ. Có từ 5 đến 8 học viên vắng học.

§  Giờ C: lớp học rất thụ động, có từ 5 hv trở lên không chuẩn bị bài, ý thức học tập kém (có hv không ghi bài, không mang sách vở học tập theo yêu cầu của giáo viên, mất trật tự, ngủ gật, ăn quà vặt, sử dụng điện thoại, nghe nhạc, ngồi sai vị trí, làm việc riêng). Có từ 9 đến 12 học viên vắng học.

§  Giờ D: lớp học có hv cố ý vi phạm quy chế thi và kiểm tra, vô lễ với giáo viên, gây gổ, đánh nhau trong giờ học, tự ý bỏ ra ngoài, cúp học. Có trên 12 học viên vắng học.

Điểm thưởng:

§  Cộng 2 điểm/hs nếu đạt được 7, 8 điểm; cộng 3 điểm/hv nếu đạt 9, 10 điểm trong tuần học (căn cứ vào sổ đầu bài).

§  Cả tuần đạt 100% giờ A thì được cộng 20 điểm.

§  Lớp trực cờ đỏ nghiêm túc thì cộng 20 điểm cho tuần trực.

§  Lớp học có HVTT, HVG các kỳ thi, hội thi được cộng 20 điểm/hv và được tính vào điểm riêng cho một tuần của học kỳ.

Điểm phạt:

§  Lớp đạt giờ B trừ 3 điểm; giờ C trừ 5 điểm ; giờ D trừ 10 điểm.

§  Lớp trực cờ đỏ không nghiêm túc thì trừ 20 điểm cho tuần trực.

II. THI ĐUA NỀN NẾP VÀ CÁC PHONG TRÀO (các lớp được cho trước 100 điểm)

Điểm phạt:

§  Đi học trễ: trừ 1 điểm/hv.                                                       

§  Vắng có phép: trừ 1 điểm/hv.

§  Vắng không phép: trừ 2 điểm/hv.                              

§  Cúp học: trừ 5 điểm/hv.

§  Hv nhuộm tóc, nam sinh đeo hoa tai, xâu mũi, không đồng phục: trừ 5 điểm/hv.

§  Hv hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, sử dụng các chất gây cháy nổ: trừ 50 điểm/hv và xem xét các mức độ để đưa ra hội đồng kỷ luật.

§  Làm hỏng cơ sở vật chất trừ 50 điểm/lượt vi phạm (nếu sửa ngay thì trừ 10 điểm).

§  Tan học không tắt hệ thống điện đang sử dụng sẽ trừ 20 điểm/lần vi phạm.

§  Vô lễ với giáo viên: trừ 50 điểm/hv.

§  Cuối tuần không tổng kết sổ đầu bài, không nộp sổ đầu bài về cho Ban nền nếp xếp loại thì thi đua tuần sẽ bị 0 điểm.

§  Lớp làm mất sổ đầu bài bị trừ 100 điểm/tuần và khiển trách trước cờ. Học viên cố ý làm mất sổ đầu bài sẽ bị xem xét đưa ra hội đồng kỷ luật.

§  Lớp có hv vi phạm bị đưa ra hội đồng kỷ luật hoặc bị cảnh cáo trước cờ quá 3 lần/học kỳ sẽ không được khen thưởng khi kết thúc học kì.

§  Lớp không tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể trừ 100 điểm/lần.

§  Lớp trực nền nếp không hoàn thành nhiệm vụ trừ 20 điểm/lần.

Điểm thưởng:

§  Tập thể lớp, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động đoàn cộng 20 điểm/lần tham gia.

§  Lớp trực nền nếp tốt cộng 20 điểm/lần.

§  Hv có gương tốt, việc tốt tiêu biểu cộng 20 điểm/hv. 

III/ CÁCH TÍNH ĐIỂM :

Điểm học kỳ I: Là điểm trung bình cộng của các tuần trong học kỳ I.

Điểm học kỳ II: Là điểm trung bình cộng của các tuần trong học kỳ II.

Điểm cả năm học: Là điểm trung bình cộng của Học kỳ I và Học kỳ II.

IV/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ GIÁO VIÊN:

§  Giáo viên bộ môn: Ghi rõ ở sổ đầu bài: Điểm kiểm tra vấn đáp (M); Phát hiện có học viên vi phạm nền nếp- nội quy của Trung tâm; Xếp loại giờ học A, B, C, D theo quy định; Số lượt học viên vắng, hoặc cúp tiết….

§  Giáo viên chủ nhiệm: Phổ biến các nội dung thi đua đến học viên; Theo dõi thi đua của lớp chủ nhiệm để động viên kịp thời những gương tốt việc tốt, đồng thời nhắc nhở học viên còn vi phạm. Hướng dẫn đội cờ đỏ của lớp mình tham gia trực tuần và tổng kết điểm thi đua đúng thời gian và đúng theo quy định.

2/ ĐỘI CỜ ĐỎ: Của lớp trực tuần/ mỗi lớp cử 02 học viên gương mẫu.

Cờ đỏ khối học sáng trực sáng, khối chiều trực chiều. Chú ý những nội dung sau:

§  Tập trung theo dõi học viên chấp hành nền nếp, nội quy và những quy định của Trung tâm vào đầu giờ học, giờ ra chơi, lúc ra về…

§  Cuối tuần tập hợp sổ đầu bài và tổng hợp điểm hai mặt thi đua, xếp loại, báo cáo trưởng ban nền nếp và lưu hồ sơ thi đua. 

3/ BAN NỀN NẾP: Đoàn TN phụ trách.

§  Phân trực thường xuyên ở văn phòng đoàn và theo dõi đôn đốc đội cờ đỏ trực tuần và tổng hợp ghi điểm chính xác, đúng thời gian.

§  Lưu giữ các phần chi tiết và kết quả của các lớp, có nhiệm vụ giải thích rõ ràng những thắc mắc và yêu cầu của GVCN các lớp (nếu có).

§  Tổng kết thi đua hàng tuần vào giờ chào cờ đầu tuần; Sơ kết học kỳ và tổng kết cuối năm (có chuẩn bị để khen thưởng cho các cá nhân và tập thể).

§  Báo cáo cho Cấp uỷ và Ban giám đốc vào buổi họp giao ban định kỳ.

Bản hướng dẫn chấm điểm thi đua này được thông qua cuộc họp của Ban nền nếp và các GVCN từ đầu năm học, trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa phù hợp thì sẽ được chỉnh sửa vào đầu học kỳ 2 hoặc đầu năm học sau. Mọi góp ý xin gởi về cho ban nền nếp của Đoàn TN Trung tâm

Duyệt của Giám đốc Trung tâm                                            Trưởng ban nền nếp

Nguyễn Đức Dy                                                                       Nguyễn Hành Nhân

Các tin khác

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh