Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,496

Đang online: 62

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017

04/12/2017 15:23:31 GMT+7

A. Đánh giá thực hiện kế hoạch tháng 11/2017:

I. Ưu điểm:

+ Cán bộ, viên chức trong phòng thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập thể đoàn kết, cá nhân thể hiện trách nhiệm, cơ bản hoàn thành công việc được giao.

+ Tổ chức tốt hoạt động chuyên môn; phong trào văn nghệ thể thao chào mừng ngày NGVN 20/11. Tuyên truyền truyền thống, lòng yêu nghề; vị trí vai trò, trách nhiệm của người giáo viên; Các phòng chức năng phối hợp với Công đoàn; Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Phòng triển khai nghị quyết Hội nghị CBCCVC, điều chỉnh kế hoạch phòng phù hợp với các chỉ tiêu của Trung tâm; các tổ chuyên môn cụ thể hóa thành kế hoạch của tổ.

+ Hoàn thành kế hoạch Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, kết quả có 7 tiết thao giảng: 05 giỏi; 02 khá.

+ Thực hiện việc kiểm tra hồ sơ các lớp 11, 12. Kịp thời thông báo đến cha mẹ và học sinh còn thiếu hồ sơ để hoàn chỉnh. Hoàn thành lập học bạ cho học sinh lớp 10, sắp xếp lại hồ sơ của tất cả các lớp (giáo vụ).

+ Giáo viên bộ môn, tổ chuyên môn tiến hành chọn, đề xuất danh sách học sinh dự thi HSG cấp Trung tâm và cấp Tỉnh, thành lập đội tuyển HSG các bộ môn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, trình Giám đốc ký duyệt để triển khai thực hiện.

+ Thanh tra toàn diện tổ Toán kết quả: tốt.

+ Hoàn thành kế hoạch thi GVG cấp Trung tâm kết hợp chọn GVG để tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh; kết quả chọn được 06 đ/c tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh.

II. Rút kinh nghiệm:

+ Các tổ triển khai đăng ký thi GVG cấp trung tâm còn chậm.

+ Tổ Ngữ văn chưa hoàn thành hồ sơ chuyên môn.

+ Giáo vụ chưa hoàn thành kiểm tra hồ sơ đợt I theo kế hoạch.

B. Kế hoạch tháng 12/2017:

* Nhiệm vụ chung: Hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12. Hoàn thành chương trình, ôn tập và kiểm tra học kỳ I khối GDTX. Đón Tết 2018; Tiếp tục triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học.

* Nhiệm vụ cụ thể:

I. Chính trị tư tưởng:

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân 22-12.

- Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

   “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục hiện nay”.

- Đón tết dương lịch, giáo dục học sinh vui chơi lành mạnh.

 

 

II. Nhiệm vụ chuyên môn:

 Các tổ, nhóm chuyên môn rà soát việc thực hiện chương trình, báo bộ phận giáo vụ sắp xếp lịch dạy bù; cương quyết làm đúng, nghiêm cấm giáo viên dồn ép, cắt xén chương trình, cho điểm khống, cấy điểm tùy tiện, đảm bảo đủ cơ số điểm.

‚ Tổ chức các hoạt động Chuyên môn chào mừng ngày thành lập QĐND VN & Ngày Hội QPTD 22-12.

ƒ Hoàn thành chương trình học kỳ 1; Giáo vụ kiểm tra việc thực hiện quy chế, cơ số điểm của giáo viên; Triển khai và quán triệt kế hoạch ôn tập; Tổ chức kiểm tra học kỳ 1 nghiêm túc, đúng quy chế; trong đó kiểm tra tập trung theo kế hoạch của Sở GD-ĐT; thực hiện tốt bảo mật đề thi; chấm bài, lên điểm kịp thời theo hướng kiểm tra TMKQ, kiểm tra 4 môn: Ngữ văn, Toán học, KHTN, KHXH. Môn Tiếng Anh không kiểm tra tập trung, GVBM tiến hành kiểm tra theo đúng tiến độ phân phối chương trình và lên điểm tổng kết ở tuần 16 (11/12-17/12/2017). Các tiết kiểm tra HKI của các môn còn lại, Giáo viên dạy đôn chương trình, không bỏ trống tiết. Không thu tiền văn phòng phẩm của học sinh, lấy tiền từ quỹ hội CMHS để chi; thanh toán các tiết coi kiểm tra theo thực tế.

„ Thanh tra toàn diện tổ -Hóa-Sinh; tổ Sử-Địa-Ngoại ngữ (tuần 15, ngày 08/12/2017).

… Ở khối 10, 11 vẫn học tăng tiết 6 tiết/tuần gồm: 2 tiết Văn, 2 tiết Toán, 1 tiết Lý, 1 tiết Hóa. Ở khối 12 lớp thi môn KHTN tăng tiết 14 tiết/tuần gồm: 4 tiết Văn, 4 tiết Toán, 2 tiết Lý, 2 tiết Hóa, 2 tiết Sinh; lớp thi môn KHXH tăng tiết 12 tiết/tuần gồm: 4 tiết Văn, 4 tiết Toán, 2 tiết Sử, 2 tiết Địa. Giáo vụ sắp xếp TKB tăng tiết vào 2 buổi cuối của tuần; một nửa số tăng tiết của khối 12 xếp vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hằng tuần.

† Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các bộ môn theo kế hoạch; chú ý đầu tư để nâng cao hiệu quả cho Đội tuyển học sinh giỏi; Tiếp tục thực hiện kế hoạch học Nghề phô thông cho khối lớp 11.

‡ Tổ chuyên môn, lãnh đạo phòng tập hợp số liệu báo cáo Sở và chuẩn bị cho sơ kết học kỳ I. Tham mưu Giám đốc dự kiến bố trí chuyên môn học kỳ 2.

III. Tổ chức đoàn giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh:

+ Thành lập đoàn giáo viên tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh gửi danh sách về Sở chậm nhất 01/12/2017;

+ Bộ phận giáo vụ căn cứ lịch thi của Sở sắp xếp chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia Hội thi;

+ Tổ chức gặp mặt, động viên những thí sinh tham gia Hội thi (cụ thể sẽ thông báo sau);

+ Giáo viên của phòng theo dõi lịch thi tại Trung tâm để dự giờ học tập kinh nghiệm;

+ Những giáo viên dự thi đạt giải được khen thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ.

    IV. Công tác chủ nhiệm:

- Triển khai, động viên, đôn đốc học sinh lớp 10, 11, 12 đóng học phí học kỳ II.

- Tích cực sinh hoạt 15 phút đầu giờ qua đó giáo dục, động viên, đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy; phối hợp với Ban nề nếp, Đoàn TN kiên quyết xử lý học sinh vi phạm.

- Quán triệt học sinh chấp hành tốt luật giao thông; không tham gia cờ bạc, mê tín dị đoan; không sử dụng các chất gây cháy nổ; chú ý vệ sinh, an toàn thực phẩm giữ gìn sức khỏe, đề phòng tai nạn.

V. Công tác khác:

+ Tổ công đoàn: Phát động thi đua Chào mừng thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân 22-12.

+ Đoàn thanh niên: Duy trì và ổn định nề nếp học sinh. Tổ chức ngoại khóa về chủ đề "Người bộ đội trong thời bình"; Tổng hợp công tác thi đua và đề nghị khen thưởng nề nếp khối lớp GDTX. Giáo dục truyền thống cho học sinh; phối hợp Công đoàn tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các đơn vị Quân đội nhân dân.

+ Hội CMHS Trung tâm: Họp liên tịch với BĐD CMHS đánh giá công tác kỳ I, bàn phương hướng hoạt động học kỳ II, chuẩn bị họp phụ huynh cuối học kỳ, báo cáo kết quả rèn luyện của hai mặt của học sinh trong học kỳ I. Đề nghị hỗ trợ cho khen thưởng học kỳ I năm học 2017-2018.

 

DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

       Nguyễn Đức Dy              

 

 

 

      

Nơi nhận:

- Giám đốc, P.GĐ (để báo cáo);

- P.TC-HC, CĐ, Đoàn TN (phối hợp);

- Giáo vụ, các tổ trưởng (triển khai thực hiện);

- Niêm yết, đăng lên web, lưu Phòng DVH.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Bá Tùng

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh