Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,428

Đang online: 55

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG DẠY VĂN HÓA NĂM HỌC 2017  2018

06/11/2017 09:25:57 GMT+7

Căn cứ vào quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 V/v Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của UBND tỉnh Đắk Lắk;

  Căn cứ Công văn số 1234/SGDĐT-VP ngày 06/9/2017 của Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2017-2018; Công văn số 1321/SGDĐT-GDTX-CN ngày 21/9/2017 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với Giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ vào kết quả năm học 2016 - 2017 và xét tình hình thực tiễn của Trung tâm. Phòng Dạy văn hóa xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Đặc điểm tình hình:

        - Số lượng cán bộ giáo viên: 35 người (18 cơ hữu; 17 hợp đồng tiết);

+ Tổ Ngữ văn: 05; Tổ Toán học: 08;

+ Tổ Lý-Hóa-Sinh: 15 người (Vật lý 5, Hóa học 5, Sinh học 3);

+ Tổ Sử-Địa-Tiếng Anh: 08 người (Lịch sử 3, Địa lý 2, Tiếng Anh 3).

       - Số lượng học sinh: 15 lớp, 622 học sinh: 295 nữ; 399 dân tộc; 237 nữ dân tộc.

        - Cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 15 phòng (13 phòng thường; 04 phòng có máy chiếu);

+ Phòng thư viện: 01; Phòng thiết bị - thí nghiệm: 03 (Lý, Hóa, Sinh);

+ 01 tủ sách tham khảo, 01 tủ sách pháp chế.

2. Kết quả đạt được:

a) Đánh giá chung: Các chỉ tiêu đề ra đã đạt được, chỉ tiêu tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 72,35% xếp thứ 11/15.

b) Kết quả cụ thể về chất lượng giáo dục:

* Kết quả xếp loại hạnh kiểm: Tốt 253 (52,4%); Khá 108 (37,3%); Trung bình 49 (10,1%); Yếu 01 (0,2%).

* Kết quả xếp loại học lực: Giỏi 01 (0,2%); Khá 60(12,4%); TB 289(59,8%); Yếu 112 (23,2%); Kém 21 (4,3%).

Cuối năm học khối lớp 12: có 170 em đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Tham gia dự thi THPT quốc gia 169 thí sinh; Đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia 123 em chiếm tỷ lệ 72,35%.

Khối lớp 10 và 11: Tổng số 314 em. Số học sinh lên lớp thẳng 186 em (59,2% giảm so với năm trước: 61%); số học sinh phải kiểm tra lại văn hóa 107 (34,1%, như năm học trước); số học sinh ở lại lớp là 21 em (6,7%, tăng so với năm trước 4,5%).

Số học sinh lên lớp sau thi lại đạt tỷ lệ: 95,6%.

c) Kết quả thi đua, khen thưởng:

       + Học sinh dự thi học sinh giỏi bộ môn cấp tỉnh đạt: 09 giải (gồm 01 giải nhất; 01 giải nhì, 04 giải ba và 03 giải khuyến khích).

       + Có 01 học sinh giỏi toàn diện; 60 học sinh tiên tiến năm học.

+ Học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay CASIO:

- Cấp tỉnh 01 giải Nhì: Dương Trọng Vinh, lớp 12A1;

- Cấp quốc gia 01 giải Nhất: Dương Trọng Vinh, lớp 12A1.

+ Kết quả thi đua của tập thể lớp: Nhất-12A5 (Nguyễn Văn Thiện);

 Nhì–11A2 (Vũ Thị Huệ); Ba–12A1 (Hoàng Danh Kim).

d) Ưu điểm:

- Lãnh đạo phòng DVH đã có kế hoạch từ đầu năm hàng tuần, tháng, học kỳ, năm học, định hướng cho tổ chuyên môn và giáo viên. Chỉ đạo giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp, tạo hứng thú cho học sinh, chỉ đạo phụ đạo học sinh yếu, kém; Bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn, tổ chức dạy tăng tiết theo hướng thi THPT quốc gia. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ nhằm thúc đẩy quá trình tự kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy việc chấp hành quy chế chuyên môn và tạo hiệu quả giáo dục.

- Đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn và nhiều thầy cô trên chuẩn có năng lực, quan tâm nhiều đến chuyên môn, thường lồng kỹ năng làm bài TNKQ vào bài dạy tăng tiết phụ đạo học sinh; phần lớn giáo viên giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn vững vàng; đa số thầy cô giáo có đầu tư chuyên môn, soạn bài đúng chuẩn kiến thức kỹ năng, kiểm tra nghiêm túc, sát đối tượng.

- Phần lớn thầy, cô giáo đều tích cực tham gia thao giảng dự giờ đúng quy định; 100% giờ thao giảng được xếp loại Khá, Giỏi.

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn tích cực tư vấn cho học sinh chọn môn thi, chọn lớp ôn, thậm chí hai tuần đầu tháng 5/2016 các thầy cô dạy định hướng thi THPT quốc gia.

- Phần lớn học sinh ngoan, hiền, chăm chỉ học hành, nhưng do hổng kiến thức ở các lớp dưới, năng lực có hạn nên kết quả học tập còn nhiều hạn chế.

e) Hạn chế:

- Việc phân cấp quản lý thực hiện khá tốt, nhưng tổ chuyên môn còn khoán trắng cho giáo viên, ít chỉ đạo, đôn đốc, đánh giá còn du di, chưa có biện pháp hữu hiệu, kịp thời khắc phục những sai sót của quá trình dạy học.

- Tinh thần đồng đội và nhiệt tình trong tập thể sư phạm có lúc chưa đồng bộ.

- Một bộ phận không nhỏ thầy, cô giáo quản lý lớp học chưa tốt, trong giờ còn để học sinh vi phạm nội quy về trang phục, làm việc riêng; kiểm tra đánh giá còn chưa nghiêm túc, chưa chính xác (còn cho học sinh xem bài, chép tài liệu, coi cóp ...).

- Một số thầy cô thao giảng, dự giờ chưa đủ tiêu chuẩn, đánh giá giờ dạy còn cả nể, du di, chưa phản ánh đúng năng lực của người dạy.

- Thầy, cô giáo chưa tìm được cách thức thuyết phục để động viên, lôi cuốn học viên tham gia các lớp ôn thi THPT quốc gia.

- Việc quan tâm xóa kém, xóa điểm liệt hiệu quả chưa cao.

- Học sinh trung tâm gồm nhiều đối tượng, hoàn cảnh, vừa học, vừa làm tự kiếm sống nuôi bản thân cũng có; học sinh dân tộc xa cha mẹ, trọ học, tự lo cho bản thân nên việc tự học ở nhà còn nhiều hạn chế. Một số học sinh chưa xác định đúng động cơ học tập, không có phương pháp học tập phù hợp, chưa chịu khó.

- Việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường chưa đồng bộ, một số gia đình xem nhẹ việc giáo dục con em họ.

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:

- Một số thầy, cô giáo chưa thực sự chú ý đặc điểm đối tượng; một số thầy cô chưa nghiêm túc thực hiện giờ thực hành, còn dạy chay...

- Đối tượng học sinh đa dạng, không đồng đều cả độ tuổi, trình độ chênh lệch, khả năng tiếp thu hạn chế, nhận thức lệch lạc về kiểm tra đánh giá.

- Thầy, cô giáo cần tích cực hơn nữa, đồng tâm, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm tìm cách thức, tiếng nói chung để cùng nhau giáo dục học sinh; Nghiên cứu những biện pháp, phương pháp dạy học sát đối tượng, thu hút học sinh thích thú học tập bộ môn. Giáo viên chủ nhiệm cần bám sát lớp và phối hợp nhịp nhàng với cha mẹ học sinh để kịp thời giáo dục, uốn nắn những học sinh có động cơ học tập không đúng đắn.

- Công tác quản lý cần đi sâu, đi sát, chỉ đạo kiểm tra thường xuyên, cần có chế độ khen thưởng cũng như góp ý chấn chỉnh kịp thời những giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, vận động cha mẹ học sinh tích cực tham gia, hỗ trợ quá trình dạy và học.

- Cần tích cực học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn, tìm cách áp dụng vào thực tiễn của Trung tâm để chuyển biến về nhận thức và hành động về kỳ thi THPT quốc gia.

II. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Đặc điểm tình hình:

        - Số lượng cán bộ giáo viên: 25 (17 cơ hữu; 8 hợp đồng tiết);

        - Số lượng học sinh: 12 lớp, 447 học sinh: 240 nữ; 297 dân tộc; 190 nữ dân tộc.

        - Cơ sở vật chất: như năm trước nhưng được lát nền, sơn trét lại mới đẹp đẽ khang trang hơn.

a) Thuận lợi:

- Có sự quan tâm và lãnh đạo sát sao của chi bộ Đảng, Giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chức năng trong Trung tâm, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Ngay từ đầu năm Phòng đã tổ chức họp Hội đồng sư phạm nhằm đánh giá quá trình quản lý và thực hiện hoạt động dạy và học trong năm qua, trên cơ sở đó tìm nguyên nhân tồn tại để có biện pháp khắc phục phù hợp. Rất nhiều ý kiến tâm huyết của thầy, cô giáo làm chuyển biến nhận thức của hệ thống giáo dục nhà trường, từ đó có nhiều giải pháp hay cho năm học mới.

- Hầu hết cán bộ, giáo viên có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, năng động nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đa số có chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh.

- Năm học 2017 - 2018 đội ngũ giáo viên cơ hữu được tăng thêm 01 đồng chí; đội ngũ giáo viên hợp đồng giảm một nửa so với năm học trước, nhưng chúng ta vẫn đủ về số lượng, tạo điều kiện cho Phòng chủ động trong việc phân công chuyên môn.

- Cơ sở vật chất được tăng cường với bị đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thí nghiệm thực hành ... phục vụ tốt cho công tác chuyên môn.

b) Khó khăn:

- Giáo viên hợp đồng kinh nghiệm còn ít, chưa thực sự yên tâm công tác vì vậy hiệu quả giáo dục học sinh còn hạn chế. Việc hưởng ứng các phong trào thao giảng, thi đua viết SKKN, làm đồ dùng dạy học, thi giáo viên dạy giỏi còn gặp nhiều khó khăn.

- Đối tượng học sinh đa dạng, không đồng đều cả độ tuổi, trình độ chênh lệch, khả năng tiếp thu rất hạn chế, nhận thức lệch lạc về kiểm tra đánh giá. Số lượng học sinh dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, chất lượng đầu vào quá thấp, điều kiện kinh tế và đời sống học sinh còn nhiều khó khăn, nền nếp tác phong còn chưa tốt.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động bề nổi, nhưng chưa duy trì được nền nếp sinh hoạt chi đoàn các lớp. Hoạt động nền nếp vẫn chưa có sự phối hợp gắn kết chặt chẽ với công tác của giáo viên chủ nhiệm.

- Việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường chưa đồng bộ, một số gia đình xem nhẹ việc giáo dục con em.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Tư tưởng chính trị

- Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào Kế hoạch chung của Sở GDĐT; căn cứ vào điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển của Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục triển khai nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành bằng những việc làm thường xuyên, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, thái độ và hành vi của cán bộ, giáo viên, học sinh; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động đầu năm, đặc biệt quan tâm đến các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận với phương pháp dạy học, giáo dục trong Trung tâm; tổ chức tốt hoạt động “tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, lễ chào cờ và  hát quốc ca đầu tuần.

- Tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên và xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán để tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT V/v quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa. Xây dựng, lựa chọn, triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống phù hợp với đối tượng và điều kiện cụ thể Trung tâm; đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học nhằm thu hút nhiều người học, góp phần hình thành, phát triển những kỹ năng sống, giá trị sống cơ bản, cần thiết cho học sinh.

- Tập trung đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn liền với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường nền nếp, kỷ cương: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm phát triển năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

2.2 Chuyên môn

a. Nhiệm vụ chuyên môn

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn; tăng cường tổ chức các hoạt động: thi giáo viên giỏi, thi tự làm thiết bị dạy học, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tổ chức hội thảo nâng cao năng lực quản lý, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh.

- Có kế hoạch hoạt động chuyên môn chi tiết cho từng tuần, tháng, học kỳ, năm học và thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học. Hằng tháng có rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và có biện pháp chỉ đạo phù hợp.

- Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch; dành thời gian thích hợp cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, nhằm đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng.

- Đổi mới công tác quản lý, theo hướng giao quyền tự chủ cho tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn; tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo nền nếp kỷ cương trong dạy học, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm về chuyên môn, về đạo đức nhà giáo; thực hiện đánh giá khách quan, công bằng, tạo động lực thi đua trong học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghiêm túc, thực hiện chương trình đúng tiến độ, theo phân phối chương trình ban hành kèm theo quyết định 589/QĐ-SGDĐT, ngày 24/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Cán bộ giáo viên có đầy đủ hồ sơ chuyên môn: giáo án, kế hoạch cá nhân, sổ hội họp, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp với đối tượng.

-  Tiếp tục triển khai đổi mới PPDH gắn với đổi mới hình thức, phương pháp, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học; đảm báo tính nghiêm túc, thực chất, chính xác, khách quan, công bằng, đúng quy chế trong việc kiểm tra, đánh giá, cho điểm; coi trọng đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, các kỳ kiểm tra theo ma trận. Kết hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; đối với các môn khoa học xã hội, nội dung kiểm tra đánh giá gắn với các vấn đề thời sự để học sinh được bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình.

- Chủ động bố trí thời gian tổ chức phụ đạo cho học sinh có học lực yếu, kém và tổ chức ôn thi THPT quốc gia cho học sinh lớp 12; chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học, tổ chức dạy thêm, học thêm theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND, ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk, ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Công văn Hướng dẫn 919/SGDĐT-GDTrH ngày 29/6/2017 của Sở GDĐT hướng dẫn quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Chỉ đạo giáo viên tích cực tham gia diễn đàn trên mạng; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn (trực tiếp và qua mạng); tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; tổ chức các cuộc thi: giáo viên giỏi; thi tự làm thiết bị dạy học; thi dạy học theo chủ đề tích hợp; nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

- Căn cứ vào Kế hoạch của Sở; căn cứ vào điều kiện thực tế của Trung tâm Phòng chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện; khuyến khích học sinh, giáo viên tham gia các cuộc thi do Sở GDĐT tổ chức.

- Tăng cường dạy học phân hóa theo trình độ học sinh. Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên cần mở rộng nâng cao kiến thức theo năng lực học sinh (mức độ vận dụng và vận dụng cao) và cung cấp tài liệu, bồi dưỡng, luyện tập cho học sinh tham gia các cuộc thi: Học sinh giỏi bộ môn các cấp; học sinh giỏi máy tính cầm tay; tham gia cuộc thi học sinh giỏi bộ môn. Đối với học sinh yếu, kém, giáo viên cần căn cứ theo chuẩn kiến thức, kỹ năng để biên soạn kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề, nội dung đã quy định trong sách giáo khoa và mục tiêu tổng thể của môn học; yêu cầu tối tiểu học sinh đạt mức chuẩn kiến thức, kỹ năng. Việc điều chỉnh kế hoạch dạy học cho học sinh yếu, kém phải được soạn chi tiết, thống nhất thực hiện trong tổ bộ môn ngay từ đầu năm học. Đặc biệt lưu ý đối tượng học sinh khối 12 và yêu cầu cần xây dựng tài liệu ôn tập bộ môn chung cho học sinh; chú ý dạy học phân hóa, luyện tập cho học sinh trung bình, yếu, kém (những học sinh có nguy cơ bị điểm liệt trong Kỳ thi THPT quốc gia); thống nhất biên soạn một số chuyên đề có kiến thức của khối 10, 11 để đáp ứng yêu cầu của Kỳ thi THPT quốc gia.

- Tập trung các giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá. Căn cứ vào yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, thực hiện đổi mới trong công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng chuyển từ đánh giá kiến thức, kỹ năng, khả năng ghi nhớ ... sang đánh giá năng lực người học, năng lực vận dụng, khả năng giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Các đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan, phù hợp với mức độ, yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và các cấp độ đánh giá theo hướng phát triển năng lực, bên cạnh đó, đảm bảo chất lượng và đánh giá được năng lực của từng học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ môn. Tổ chuyên môn tổ chức triển khai thống nhất ma trận đề kiểm tra; xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo bốn mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao cho từng đơn vị kiến thức trong mỗi bài, mỗi chương, thống nhất dùng chung cho nhóm bộ môn; sau đó phân công giáo viên trong nhóm bộ môn tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan tương tự, tập hợp các câu hỏi đó dùng để trộn đề kiểm tra trắc nghiệm, như vậy hạn chế đáng kể việc trao đổi và coi cóp trong kiểm tra đánh giá.

- Công tác tuyển sinh thực hiện đúng quy chế, quy trình, thời gian, Giáo vụ quản lý sử dụng các loại hồ sơ sổ sách đúng quy định (sổ đăng bộ, sổ điểm, sổ đầu bài, học bạ và các loại giấy tờ khác) tránh thất lạc, hư hỏng, mất mát.

- Sinh hoạt chuyên môn Phòng định kỳ (1lần/tháng); sinh hoạt tổ (2 lần/tháng) với những nội dung thiết thực, hiệu quả.

- Thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm theo kế hoạch:

   + Thao giảng: Mỗi giáo viên thực hiện 01 tiết/học kỳ.

   + Dự giờ: Mỗi giáo viên, CBQL ít nhất dự 8 tiết/học kỳ.

   + Các tổ trưởng căn cứ kế hoạch của Phòng, xếp lịch thao giảng, tự bố trí giáo viên dự giờ để góp ý, chấm điểm rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng (kèm theo biên bản); kết quả nạp về cho lãnh đạo Phòng chậm nhất sau ba ngày kể từ tiết thao giảng cuối.

- Biên soạn lại chương trình, duy trì và phát huy hiệu quả các giờ tăng tiết, thực hiện đúng chương trình tăng tiết đã được Giám đốc phê duyệt.

- Thành lập đội tuyển học sinh giỏi các bộ môn (tháng 10/2017). Có kế hoạch chi tiết bồi dưỡng học sinh giỏi để đạt thành tích cao nhất.

- Động viên cán bộ giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp Trung tâm và cấp Tỉnh; tham gia bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, tích cực đổi mới phương pháp, phù hợp đối tượng người học, tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học.

b. Công tác chủ nhiệm

- GVCN xây dựng tốt kế hoạch năm học, kế hoạch hằng tháng, hằng tuần thiết thực trong giáo dục học sinh.

- GVCN bằng mọi biện pháp giáo dục, động viên, đốn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, đánh giá học sinh đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng và hiệu quả; duy trì sĩ số đạt 90% trở lên; thường xuyên sinh hoạt 15 phút đảm bảo ít nhất 3 buổi/tuần.

- GVCN lớp 11 giáo dục, động viên, đôn đốc, theo dõi để 100% học sinh của lớp tham gia học Nghề PT đầy đủ, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

- Theo dõi, đôn đốc hoàn thành tốt nghĩa vụ tài chính đối với Trung tâm (Học phí, tăng tiết, các loại quỹ nộp đầy đủ, đúng thời gian quy định).

- GVCN chủ động, tích cực lên kế hoạch, tổ chức và cùng lớp tham gia các phong trào thi đua của Trung tâm, Phòng, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân các ngày lễ lớn như 20/10, 20/11, 22/12, 3/2, 26/3, 19/5.

- Phối hợp chặt chẽ với BĐD CMHS trường, các lớp triển khai Sổ liên lạc điện tử; duy trì sĩ số bằng mọi biện pháp, động viên, giáo dục, đồng thời hỗ trợ chuyên môn, khen thưởng cho những học sinh thành tích trong học tập và rèn luyện.

c. Công tác khác

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Thông tư 04/2014/TT–BGDĐT về việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa; xây dựng và lựa chọn chương trình giáo dục kỹ năng sống phù hợp với đối tượng và điều kiện cụ thể của Trung tâm; đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học nhằm thu hút nhiều người học, góp phần hình thành, phát triển những kỹ năng sống, giá trị sống cơ bản, cần thiết cho học sinh.

- Phối hợp với Đoàn TN và Công đoàn Trung tâm tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; thi đua theo chủ đề của những ngày lễ lớn trong năm.

- Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thường xuyên lao động vệ sinh trường lớp.

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh duy trì sĩ số, thăm hỏi thầy cô giáo, gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức Lễ tri ân thầy, cô giáo và Lễ ra trường cho học sinh lớp 12, động viên các em trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

2.3 Đăng ký chỉ tiêu:

- Tập thể: Phòng lao động tiên tiến.

- Cá nhân: 04 CSTĐ; còn lại: LĐTT.

- Có giáo viên tham gia thi GVDG cấp tỉnh, phấn đấu có từ 1 đến 2 GV đạt.

          - Chất lượng giáo dục 2 mặt của HS:

+ HS giỏi toàn diện: 0.2%, HS tiến tiến: 10%. HSG cấp tỉnh: có 7 giải trở lên.

+ 100% HS lớp 12 đủ điều kiện thi THPT quốc gia và tốt nghiệp 85% trở lên.

+ Lên lớp sau thi lại: 95%.

+ Hạnh kiểm: 50% tốt; 40% khá; 10% trung bình, không có yếu.

+ Tỷ lệ bỏ học dưới 10%. 100% HS lớp 11 bắt buộc học nghề phổ thông.

4. Biện pháp tổ chức thực hiện:

Biện pháp 1: Tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp mỗi một cá nhân và tập thể trong đơn vị tập trung trí tuệ, kinh nghiệm để tạo sự đồng thuận, ủng hộ, nhất trí cao nhắm đẩy mạnh hoạt động dạy và học đạt hiệu quả cao nhất.

- Mỗi CBQL-GV nhận thức đúng đắn về vai trò của hoạt động dạy học qua đó thể hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của mình nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, hoàn thành tốt công việc được giao; Các cấp quản lý tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ phương tiện, tài liệu để GV và HS phát huy cao nhất năng lực bản thân.

- Bằng nhiều hình thức, phối hợp nhiều lực lượng trong nhà trường để nâng cao nhận thức cho học sinh, cha mẹ học sinh hiểu rõ chủ trương; trên cơ sở đó huy động mọi nguồn lực tập trung cao độ cho hoạt động giáo dục của Trung tâm.

- Tổ chức cho giáo viên học tập mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua và các tiêu chí, tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua; tổ chức cho giáo viên đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm học; cuối học kỳ I, cuối năm học giáo viên tự nhận xét, đánh giá, xếp loại; sau đó tổ chuyên môn và hội đồng thi đua khen thưởng bình xét, xếp loại, thông báo kết quả và lưu hồ sơ. Chỉ đạo tổ chuyên môn tác động đến nhu cầu được tự trọng, được tự khẳng định mình của giáo viên, đồng thời có sự động viên về tinh thần và bồi dưỡng bằng vật chất thích đáng, tương xứng với khả năng và sự cống hiến của mỗi người.

Biện pháp 2: Về chuyên môn dạy và học:

           a) Việc chỉ đạo của phòng:

- Công tác tổ chức phân công giảng dạy: khoa học, linh hoạt, phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của giáo viên; Phân cấp quản lý từ tổ trưởng chuyên môn, trưởng, phó phòng đến từng giáo viên giao quyền tự quyết định tự chịu trách nhiệm những nội dung công việc được phân công.

- Có kế hoạch cụ thể theo tuần, tháng, học kỳ và cả năm học; theo dõi, kiểm tra giám sát tổ chuyên môn việc thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Bộ phận giáo vụ lập TKB phù hợp, tham mưu tốt việc quản lý dạy và học thêm, dạy phụ đạo, dạy ôn thi THPT quốc gia.

- Có kế hoạch kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề chi tiết. Tăng cường kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kế hoạch dạy học, đổi mới bài soạn, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá giờ dạy; đổi mới cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh và kiểm tra việc thực hiện kỷ cương nề nếp dạy học với các tiêu chí đánh giá theo hướng đổi mới PPDH để chấn chỉnh sai sót và kịp thời kích thích, động viên tạo động lực đối với giáo viên.

- Tổ chức nhiều đợt thao giảng, dự giờ, phân tích đánh giá chất lượng giờ dạy cụ thể, toàn tổ sinh hoạt, rút kinh nghiệm; đánh giá một cách công minh, khen thưởng đúng người, đúng việc.

- Tăng cường dự giờ thăm lớp đặc biệt là các giờ tăng tiết, kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo quy định của Giám đốc, đồng thời kiểm tra đột xuất. Tăng cường sử dụng phòng thí nghiệm, thực hành, sử dụng CNTT hỗ trợ dạy và học.

           b) Việc dạy của giáo viên:

- Tăng cường tuyên truyền, trao đổi, động viên giữa các tổ chuyên môn tạo sự đồng thuận của giáo viên trong giảng dạy, đánh giá, giáo dục học sinh.

- Bài soạn cần bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng và phù hợp với việc kiểm tra trắc nghiệm khách quan (trừ môn Văn), tăng cường trao đổi và thống nhất trong nhóm chuyên môn những kiến thức chung cần đạt được trong mỗi bài giảng sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh Trung tâm và phù hợp với định hướng thi THPT quốc gia.

- Tất cả các tiết kiểm tra đều được thống nhất ma trận đề, đề mẫu, số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để ôn tập trước cho học sinh, mỗi một giáo viên trong nhóm bộ môn ra một đề tương tự như đề mẫu và được tổ trưởng tập hợp trộn thành 04 phiên bản; như vậy có từ 2 đến 3 giáo viên trong nhóm sẽ có từ 8 đến 12 mã đề kiểm tra, hạn chế việc coi cóp, trao đổi trong giờ kiểm tra, đánh giá chính xác năng lực của từng học sinh.

           c) Việc học của học sinh:

- Tăng cường khuyến khích, ý thức tự học, từ rèn của học sinh, trao đổi học tập kinh nghiệm phương pháp học tập đặc thù của từng bộ môn.

           d) Ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng:

- Ngay từ tuần đầu giáo viên chủ nhiệm lớp 12 tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh về việc chọn môn thi THPT quốc gia. Trên cơ sở học sinh chọn môn thi phòng Dạy văn hóa tiến hành chia lại các lớp 12 để tố chức dạy các môn tăng tiết phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức cho học sinh học thêm hướng tới các môn thi các em đã chọn vào các buổi chiều trong tuần. Hàng tháng kiểm tra đánh giá, nghiêm túc, trung thực, chính xác năng lực và sự cố gắng của cả thầy và trò; thông báo kết quả cho học sinh và cha mẹ để có biện pháp gúp đỡ kịp thời, hiệu quả. Qua mỗi tháng kiểm tra giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm phải giải trình được tiến bộ chất lượng của mỗi học sinh.

e) Tổ chuyên môn:

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch, kịp thời.

- Tạo mọi điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tinh thần làm việc.

- Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với phương thức thi trắc nghiệm khách quan (trừ môn Văn), phù hợp với đối tượng, khuyến khích ứng dụng CNTT, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.

- Tham gia các Hội thảo nâng cao chất lượng bằng những hình thức và thực tế phù hợp với đặc thù của đơn vị. Các tổ và cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, kém, bồi dưỡng phương pháp học tốt bộ môn.

- Tăng cường nội dung sinh hoạt chuyên môn; biên soạn lại giờ tăng tiết của các môn thi trắc nghiệm khách quan, có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, ôn thi TN THPT cho khối 12.

g) Phối hợp với các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ giáo dục:

- Tăng cường hoạt động của Ban nề nếp kết hợp giám thị và Đoàn TN trong thi đua nề nếp hàng tuần và suốt năm học.

- Phối hợp giữa Ban nề nếp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn đồng bộ giáo dục học sinh để hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh nghỉ học, cúp tiết, làm việc riêng, nhác học, siêng coi cóp.

- Phối hợp, hướng dẫn đoàn viên Chi đoàn giáo viên trong việc đăng ký, kèm cặp học sinh yếu kém phấn đấu trở thành học sinh trung bình, khá.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS trong giáo dục học sinh (họp phụ huynh đầu năm, giữa kỳ và cuối năm), đến tận nhà học sinh để thăm hỏi, động viên giúp đỡ những em bỏ học trở lại lớp và bàn các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục.

Biện pháp 3: Tháo gỡ khó khăn cho giáo viên qua sinh hoạt chuyên môn:

- Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên môn và chuyên đề, tập trung tháo gỡ những khó khăn trong giảng dạy, cải tiến và đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá. Với việc tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, giáo viên phải biên soạn giáo án theo hướng làm bài trắc nghiệm khách quan, từ đó có thể dễ dàng kiểm tra năng lực học sinh và kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học cho từng đối tượng học sinh.

- Biên soạn lại chương trình, duy trì và phát huy hiệu quả các giờ tăng tiết, thực hiện đúng chương trình tăng tiết đã được Giám đốc phê duyệt.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, tổ chức học nghề PT cho HS khối 11, đồng thời tổ chức các hình thức dạy thêm học thêm theo phê duyệt của Sở, nhằm bồi dưỡng về văn hóa, giáo dục nghề nghiệp và góp phần nâng tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Biện pháp 4: Quy định về thi đua và khen thưởng:

- Nếu giáo viên nào vi phạm một trong ba điều sau đây thì cuối năm không đạt LĐTT:

+ Tỷ lệ học sinh bỏ học của lớp chủ nhiệm quá 10%.

+ Lớp 11 có học sinh không hoàn thành học Nghề PT.

+ Vi phạm tỷ lệ chung của Trung tâm.

- Nếu môn học nào có tỷ lệ trung bình cộng của điểm thi THPT quốc gia và điểm TBM cuối năm (trong tổng số học sinh mà mình phụ trách) đạt từ 75% trở lên thì được khen về thi đua và thưởng bằng tiền.

- Lớp nào giáo viên chủ nhiệm huy động học sinh tham gia học lớp luyện thi THPT quốc gia từ 75% trở lên thì được hưởng từ 2 đến 3% mức thu học phí học thêm.

- Riêng kết quả tốt nghiệp ở tốp 3 từ dưới lên (của toàn ngành GDTX) thì Trưởng, phó phòng DVH và tổ trưởng chuyên môn không đạt LĐTT cuối năm.

Biện pháp 5: Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng hợp lý các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Động viên khuyến khích thầy, cô giáo ứng dụng CNTT vào việc soạn bài, giảng bài phục vụ tốt cho mục đích học và thi trắc nghiệm khách quan; Giáo viên, học sinh khai thác hiệu quả hệ thống thông tin của Bộ và của Sở tại các địa chỉ: http://moet.gov.vn; http://thituyensinh.vn; http://daklak.edu.vn.

- Khuyến khích, động viên và quy định cụ thể các tiết thực hành thí nghiệm phải được thực hiện nghiêm túc, nghiêm cấm thầy, cô giáo dạy chay hoặc sử dụng tiết đó vào mục đích khác.

- Khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia làm thiết bị, đồ dùng dạy học, tham gia các cuộc thi sáng tạo KHKT cấp trung học, cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm điều chỉnh kế hoạch cá nhân cho phù hợp (kế hoạch giảng dạy, kế hoạch tuần, tháng, học kỳ, năm học của phòng). Mỗi giáo viên tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và có hướng khắc phục, sửa chữa kịp thời.

- Tổ trưởng chuyên môn điều chỉnh kế hoạch của tổ cho phù hợp với kế hoạch của phòng, chú ý các biện pháp để thực hiện các chỉ tiêu của tổ, của Phòng và của Trung tâm.

- Mỗi một đợt thi đua, tổ trưởng lên kế hoạch cụ thể báo cáo lãnh đạo Phòng; sau mỗi đợt phải có họp tổ đánh giá, tổng kết và có sự điều chỉnh về những biện pháp khắc phục thiếu sót, hạn chế; đồng thời sẽ có những kế hoạch điều chỉnh chi tiết, phù hợp với những giai đoạn thi đua cụ thể của Phòng và của Trung tâm.

 

DUYỆT

 

 

 

                    Nguyễn Ánh

 

 

Nơi nhận:

- Giám đốc, các phó Giám đốc (để báo cáo);

- Công đoàn, Đoàn TN, các phòng (phối hợp);

- CBGV Phòng Dạy văn hóa (để thực hiện);

- Niêm yết, gửi email nội bộ, lưu Phòng DVH.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Bá Tùng

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh