Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,476

Đang online: 68

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

06/11/2017 09:04:12 GMT+7

A. Đánh giá thực hiện kế hoạch tháng 9/2017:

I. Ưu điểm: Triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch tháng 9/2017.

+ Cán bộ, viên chức trong phòng thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập thể đoàn kết, cá nhân thể hiện trách nhiệm, cơ bản hoàn thành công việc được giao.

+ Triển khai công tác tháng 9/2017, Khai giảng năm học mới theo kế hoạch, từng bước đưa hoạt động chuyên môn vào nền nếp.

+ Giáo viên được cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở GD&ĐT triệu tập đã hoàn thành triển khai tổ, nhóm chuyên môn đúng quy định.

+ Hội đồng tuyển sinh THPT (GDTX) hoàn thành công tác tuyển sinh, báo cáo Sở đúng quy định.

+ Tổ chức ôn tập; hoàn chỉnh hồ sơ cho thí sinh dự thi NPT; Đi kiểm tra chéo hồ sơ thí sinh dự thi NPT; Tổ chức coi thi, chấm thi Nghề PT theo đúng kế hoạch của Sở.

+ Họp phụ huynh các lớp đầu năm học 2017–2018 (10/9/2017). Đại hội Ban đại diện cha mẹ học viên Trung tâm (17/9/2017).

+ Hoàn thành hồ sơ xin tổ chức dạy thêm học thêm trình Sở duyệt 20/9/2017.

II. Rút kinh nghiệm:

+ Một số học sinh ở các lớp còn vi phạm nội quy nền nếp trong giờ học như: mang dép lê, trong giờ còn ngủ, không ghi bài.

+ Các lớp 12 còn nhiều học sinh bỏ thi nghề PT (23 thí sinh).

B. Kế hoạch tháng 10/2017:

* Nhiệm vụ chung: Tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động; chỉ tiêu; biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm học. Các tổ chuyên môn họp thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo kế hoạch của phòng DVH; Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và triển khai học Nghề PT cho học sinh lớp 11. Tổ chức thao giảng dự giờ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

* Nhiệm vụ cụ thể:

I. Chính trị tư tưởng:

- Tuyên truyền, tổ chức, thực hiện Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt”.

II. Nhiệm vụ chuyên môn:

 Ổn định nền nếp dạy - học; thời khóa biểu; tổ chức tập huấn chuyên môn; công tác chủ nhiệm lớp; thao giảng dự giờ chào mừng ngày PNVN (20/10) kết hợp thi GVDG cấp Trung tâm (có KH riêng).

‚ Các tổ chuyên môn hoàn thành kế hoạch năm học, đăng ký thi đua và chất lượng bộ môn.

ƒ Triển khai cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi; dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GV trung học.

„ Góp ý cho Hội nghị viên chức và Hội nghị Công đoàn năm học 2017 – 2018.

… Triển khai học nghề phổ thông cho học sinh lớp 11 (có KH riêng).

† Kiểm tra toàn diện mỗi tổ 01 giáo viên (đợt 1).

‡ Tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng và duy trì sĩ số học sinh; thành phần gồm: Lãnh đạo Trung tâm, giáo viên Dạy văn hóa, giáo viên chủ nhiệm lớp và Đại diện Hội phụ huynh các lớp vào 14h30’ ngày 27/10/2017.

III. Công tác chủ nhiệm:

- Tiếp tục đôn đốc học sinh lớp 11, 12 đóng các khoản phí, phấn đấu hoàn thành đợt 1 trước 30/10/2017.

- Tích cực sinh hoạt 15 phút đầu giờ qua đó giáo dục, động viên, đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy; phối hợp với Ban nề nếp, Đoàn TN kiên quyết xử lý học sinh vi phạm.

- Quán triệt học sinh chấp hành tốt luật giao thông; không tham gia cờ bạc, mê tín dị đoan; không sử dụng các chất gây cháy nổ; chú ý vệ sinh, an toàn thực phẩm giữ gìn sức khỏe, đề phòng tai nạn.

IV. Công tác khác:

+ Tổ công đoàn: Phối hợp xây dựng kế hoạch; động viên đăng ký thi đua; thăm học, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

+ Đoàn thanh niên: Củng cố và kiện toàn tổ chức chi đoàn các lớp, tiến hành đại hội, tiến tới đại hội đoàn toàn Trung tâm.

+ Quý thầy, cô giáo có yêu cầu gì về bố trí chuyên môn xin trao đổi với lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm cùng nhau giải quyết thấu tình đạt lý; có yêu cầu gì về TKB gặp trực tiếp thầy Nguyễn Hành Nhân đề đạt nguyện vọng để được thỏa mãn.

 

DUYỆT

                                        

 

 

 

      

Nơi nhận:

- Giám đốc, P.GĐ (để báo cáo);

- P.TC-HC, CĐ, Đoàn TN (phối hợp);

- Giáo vụ, các tổ trưởng (triển khai thực hiện);

- Niêm yết, đăng lên web, lưu Phòng DVH.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Bá Tùng

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh