Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,399

Đang online: 96

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

06/11/2017 09:02:15 GMT+7

A. Đánh giá thực hiện kế hoạch tháng 10/2017:

I. Ưu điểm: Triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch tháng 10/2017.

+ Cán bộ, viên chức trong phòng thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập thể đoàn kết, cá nhân thể hiện trách nhiệm, cơ bản hoàn thành công việc được giao.

+ Ổn định nền nếp dạy học; thời khóa biểu; tổ chức tập huấn chuyên môn; công tác chủ nhiệm lớp; thao giảng dự giờ chào mừng ngày PNVN 20/10.

+ Các tổ chuyên môn hoàn thành kế hoạch năm học, đăng ký thi đua và chất lượng bộ môn.

+ Triển khai cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi; dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GV trung học.

+ Tham luận, góp ý Hội nghị CNVC và Hội nghị CĐ năm học 2017 – 2018.

+ Triển khai học nghề phổ thông cho học sinh lớp 11.

+ Kiểm tra toàn diện mỗi tổ 01 giáo viên.

+ Tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng và duy trì sĩ số.

II. Rút kinh nghiệm:

+ Các tổ triển khai đăng ký thi GVG cấp trung tâm còn chậm.

B. Kế hoạch tháng 11/2017:

* Nhiệm vụ chung: Lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11; triển khai Nghị quyết hội nghị CBCCVC; tổ chức các hoạt động chuyên môn, phong trào.

* Nhiệm vụ cụ thể:

I. Chính trị tư tưởng:

- Tuyên truyền truyền thống, lòng yêu nghề, yêu trẻ của các thế hệ nhà giáo.

- Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

   “Trung thực, trách nhiệm”.

II. Nhiệm vụ chuyên môn:

 Phòng DVH triển khai nghị quyết Hội nghị CBCCVC, điều chỉnh kế hoạch phòng phù hợp với các chỉ tiêu của Trung tâm; các tổ chuyên môn cụ thể hóa thành kế hoạch của tổ.

‚ Thực hiện kế hoạch Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, (kế hoạch riêng).

ƒ Thực hiện việc kiểm tra hồ sơ các lớp 11, 12. Kịp thời thông báo đến cha mẹ và học sinh còn thiếu hồ sơ để hoàn chỉnh. Hoàn thành lập học bạ cho học sinh lớp 10, sắp xếp lại hồ sơ của tất cả các lớp (giáo vụ).

„ Giáo viên bộ môn, tổ chuyên môn tiến hành chọn, đề xuất danh sách học sinh dự thi HSG cấp Trung tâm và cấp Tỉnh, thành lập đội tuyển HSG các bộ môn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, trình Giám đốc ký duyệt để triển khai thực hiện.

… Thanh tra toàn diện tổ Toán; tổ Văn (tuần 13, ngày 24/11/2017).

† Thực hiện kế hoạch thi GVG cấp Trung tâm kết hợp chọn GVG để tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh.

III. Công tác chủ nhiệm:

- Triển khai, động viên, đôn đốc học sinh lớp 10, 11, 12 đóng học phí học kỳ II.

- Tích cực sinh hoạt 15 phút đầu giờ qua đó giáo dục, động viên, đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy; phối hợp với Ban nề nếp, Đoàn TN kiên quyết xử lý học sinh vi phạm.

- Quán triệt học sinh chấp hành tốt luật giao thông; không tham gia cờ bạc, mê tín dị đoan; không sử dụng các chất gây cháy nổ; chú ý vệ sinh, an toàn thực phẩm giữ gìn sức khỏe, đề phòng tai nạn.

IV. Công tác khác:

+ Tổ công đoàn: Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN: thao giảng dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm, cấp tỉnh; phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao; tổ chức tọa đàm, khen thưởng.

+ Đoàn thanh niên: Quản lý nề nếp học sinh; Triển khai Nghị quyết Đại hội đoàn. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN trong khối học sinh: Đăng ký buổi học tốt, giờ học tốt; các hoạt động văn nghệ thể thao và công diễn văn nghệ chào mừng 20-11.

+ Giáo vụ phòng DVH: Chuẩn bị sổ đầu bài các lớp nghề PT và luyện thi HSG.

 

DUYỆT

                                         

 

 

 

      

Nơi nhận:

- Giám đốc, P.GĐ (để báo cáo);

- P.TC-HC, CĐ, Đoàn TN (phối hợp);

- Giáo vụ, các tổ trưởng (triển khai thực hiện);

- Niêm yết, đăng lên web, lưu Phòng DVH.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Bá Tùng

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh