Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,321

Đang online: 27

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG DẠY VĂN HÓA

03/03/2014 17:08:51 GMT+7

File đính kèm

9352798-CN, NV PDVH.rar

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG DẠY VĂN HÓA

I. CHỨC NĂNG

- Phòng Dạy văn hóa là đơn vị chuyên môn thuộc Trung tâm GDTX Tỉnh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc tổ chức các hoạt động dạy và học chương trình THPT (hệ GDTX)

- Tổ chức việc nghiên cứu khoa học sư phạm phục vụ dạy học cho cán bộ giáo viên thuộc Phòng.

II. NHIỆM VỤ

a. Nhiệm vụ chung

- Tham mưu cho Giám đốc điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn Tỉnh, xác định nội dung học tập, đề xuất với Giám đốc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng;

- Tổ chức các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho mọi đối tượng người học;

- Tổ chức dạy nghề phổ thông, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động khác phục vụ học tập;

- Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên.

b. Nhiệm vụ cụ thể của phòng DVH

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của Giám đốc Trung tâm; Tham mưu cho Giám đốc lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh đầu năm, giữa năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức các lớp học văn hóa, cấp THPT (chương trình GDTX);

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng văn hóa như phụ đạo, nâng kém, bồi dưỡng học viên giỏi, ôn thi đại học; Tổ chức các lớp học nghề phổ thông, tin học, ngoại ngữ theo nhu cầu của học viên đang theo học tại Trung tâm và người lao động;

- Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình tăng tiết, tài liệu bồi dưỡng học viên giỏi, ôn thi… phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng và chương trình của Bộ quy định; Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, thi giáo án điện tử, thi giáo viên dạy giỏi … theo chủ trương của Sở; Tham gia các hoạt động chuyên môn khác do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Quản lý giáo viên, nhân viên và học viên thuộc Khối dạy văn hóa và chuyên môn của Phòng Dạy văn hóa phụ trách; Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên của Phòng ngày càng vững mạnh, đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ; Phối hợp Phòng Tổ chức-hành chính quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định. Đề xuất bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để dạy, học và làm việc; Đề nghị Giám đốc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên và học viên do Phòng Dạy văn hóa quản lý; Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo cho Giám đốc Trung tâm theo đúng qui định; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chất lượng giáo dục của học viên do Phòng quản lý.

- Tham gia vào Hội đồng giáo dục Trung tâm và các hội đồng khác như: Hội đồng tuyển sinh, kiểm tra chất lượng đầu năm, kiểm tra định kỳ, kiểm tra cuối học kỳ một, kiểm tra cuối năm, kiểm tra lại, kiểm tra cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cấp độ A, B, thi tốt nghiệp vv… và hội đồng thi đua của Trung tâm;

- Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, phòng Tổ chức-Hành chính thực hiện những kế hoạch do Giám đốc đề ra và những kế hoạch đã được lãnh đạo các phòng liên quan nhất trí thông qua;

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc theo dõi thi đua nề nếp của giáo viên và học viên, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động bảo vệ môi trường, nhân đạo, từ thiện, kết nghĩa với các địa phương và bộ đội vv…

            * Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Giám thị

            Tham mưu Lãnh đạo phòng và trung tâm thực hiện công tác tổ chức, xây dựng, quản lý và thực hiện nề nếp, kỷ luật học viên và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trung tâm.

            Thường xuyên tham mưu cho Lãnh đạo các giải pháp nhằm bảo đảm quản lý tốt nề nếp và kỷ luật học viên; tham mưu cho Lãnh đạo xây dựng, ban hành nội quy học viên; phổ biến và tổ chức cho học viên thực hiện nghiêm túc nội quy học viên.

Hỗ trợ các bộ phận khác tổ chức các buổi sinh hoạt cho học viên: Chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa và các buổi sinh hoạt khác; Quản lý hồ sơ sổ sách liên quan đến nề nếp và kỷ luật học viên; Cung cấp thông tin về vi phạm nội quy, nề nếp và kỷ luật học viên cho giáo viên chủ nhiệm biết để giáo dục, rèn luyện và làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm học viên.

            Quản lý nề nếp và kỷ luật học viên trong trường, trừ trường hợp học viên đang được sự quản lý trực tiếp của giáo viên khác; Thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nội quy, nề nếp và kỷ luật học viên đột xuất và định kỳ cho Lãnh đạo trung tâm.

            Thông báo kịp thời cho Lãnh đạo trung tâm những trường hợp học viên vi phạm nghiêm trọng nề nếp (như đánh nhau…); Tham gia các công tác khác có liên quan đến công tác quản lý nề nếp và kỷ luật học viên do Lãnh đạo phân công.

            Dự đoán và có biện pháp xử lý kịp thời để ngăn chặn những tình huống học viên có thể vi phạm nặng hơn; Đề nghị hội đồng kỷ luật xem xét xử lý đối với những học viên vi phạm nội quy. Tham gia hội đồng kỷ luật học viên; tham gia ý kiến (nếu có) với giáo viên chủ nhiệm trong việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học viên từng tháng, học kỳ, năm học; tham gia ý kiến trong các buổi họp giáo viên chủ nhiệm, trong Hội đồng kỷ luật và trong Hội đồng thi đua về học viên (khi xét khen thưởng lớp và học viên cuối mỗi học kỳ, cuối năm học).

            III. CÁC QUY ĐỊNH NỘI BỘ CỦA PHÒNG DẠY VĂN HÓA

1. Mục đích chung

Nhằm giúp cho hoạt động của Phòng Dạy văn hóa ngày càng đi vào nề nếp, quy củ; Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy học. Tập thể Phòng phải thường xuyên cải tiến, đổi mới phương pháp quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của Phòng nhằm phát huy năng lực, sở trường, sáng tạo của từng thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được Ban giám đốc giao cho;

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ của Phòng, xây dựng ý thức chấp hành tốt Quy chế chuyên môn của từng CBGV, động viên giáo dục học viên trong việc chấp hành tốt nội quy, nề nếp học tập và rèn luyện;

Bảo đảm cho các đồng chí lãnh đạo và CBGV nói chung thuộc Phòng Dạy văn hóa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và đạt hiệu quả cao trong công việc.

2. Quy định nội bộ của phòng dạy văn hóa

* Về tổ chức: Phòng được chia làm 2 tổ chuyên môn, 1 tổ giám thị và 1 bộ phận giáo vụ (Mỗi tổ chuyên môn có nhóm bộ môn, do tổ trưởng phân công):

- Tổ Tự nhiên: Những giáo viên dạy các môn Toán, Vật lý, Hoá học và Sinh học.

- Tổ Xã hội: Gồm những giáo viên dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và GDCD.

- Giáo vụ: Gồm 1 phó phòng phụ trách chung và 1 nhân viên thực hiện.

- Tổ giám thị, gồm 1 giáo viên chuyên trách và một số giáo viên kiêm nhiệm.

* Về tổ chuyên môn

- Mỗi tổ có 1 tổ trưởng, hưởng chế độ 3 tiết/tuần. Tổ trưởng phải có đầy đủ các loại hồ sơ quản lí tổ theo quy định.

- Tổ CM sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần, do tổ trưởng CM chủ trì, sinh hoạt chung hay nhóm CM. Nội dung sinh hoạt gồm: đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp trong việc thực hiện quy chế chuyên môn như nề nếp dạy và học, nề nếp soạn giảng, công tác chủ nhiệm, công tác đánh giá xếp loại học viên; công tác thi đua khen thưởng; công tác đoàn thể và các công tác liên quan…(Có sổ ghi chép)

* Sinh hoạt phòng:

- Định kỳ mỗi tháng 1 lần, họp toàn thể CBGV Phòng Dạy văn hóa (thành phần gồm lãnh đạo Phòng, giáo vụ, giám thị, toàn thể GV cơ hữu và hợp đồng).

- Nội dung chính là sinh hoạt chuyên môn và một số công tác của Phòng. Sinh hoạt CM thường kì do Trưởng phòng chủ trì và chịu trách nhiệm về nội dung.

* Quy định việc thao giảng, dự giờ của giáo viên:

+ Thao giảng: Mỗi giáo viên đăng kí 2 tiết/ năm.

+ Dự giờ: Tổ trưởng, ít nhất dự 15 tiết/ năm học; giáo viên cơ hữu ít nhất 15 tiết/ năm; giáo viên hợp đồng hết tập sự: 20 tiết/ năm; giáo viên tập sự: 20 tiết/ học kì.

* Quy định các loại hồ sơ:

- Phòng: Sổ nghị quyết, kế hoạch tuần, tháng, năm. Hồ sơ kiểm tra nội bộ.

- Tổ CM: Sổ nghị quyết, kế hoạch tuần, tháng, năm. Hồ sơ kiểm tra nội bộ. Sổ sinh hoạt nhóm chuyên môn.

- Giáo vụ: Điều 20- Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX;

- Giaó viên: Điều 20- Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX;

3. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên

* Trưởng phòng - Phụ trách chung

            - Là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về hoạt động của Phòng. Phụ trách về tư tưởng, tổ chức, công tác thi đua khen thưởng và chuyên môn của Phòng; Trình giám đốc ký duyệt các văn bản của phòng trước khi phát hành;

- Lập kế hoạch của Phòng trong từng tuần, từng tháng, học kì, năm học (được Giám đốc phê duyệt), các báo cáo chuyên đề, các số liệu thống kê (giáo vụ cung cấp); chỉ đạo thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Phòng;

- Tham gia họp giao ban lãnh đạo; tham mưu với Ban Giám đốc về biên chế lớp hàng năm, tham mưu bố trí giáo viên chủ nhiệm và phân công giáo viên giảng dạy. Đề xuất kế hoạch phát triển về số lượng, chất lượng giáo dục của Phòng và sự phát triển của Trung tâm;

- Tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch dạy tăng tiết, phụ đạo, ôn tập, luyện thi, tổ chức học nghề…. Tham mưu soạn thảo các văn bản, kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn luyện đội tuyển tham gia các kỳ thi HVG do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Phụ trách việc kiểm tra nội bộ và báo cáo Giám đốc theo định kì.

- Tổ chức, quản lí chỉ đạo các hoạt động dạy và học của Phòng Dạy văn hóa; Theo dõi thực hiện chương trình, nề nếp soạn giảng; Tham mưu duyệt, giải quyết chế độ giờ dạy cho giáo viên hàng tháng.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng tổ Xã hội. Chỉ đạo và cùng với tổ trưởng CM kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên mỗi học kì 1 lần (tổ Xã hội ).

* Phó Trưởng phòng - Phụ trách chuyên môn

- Giúp Trưởng phòng quản lí các công việc chuyên môn và giáo vụ, cụ thể: Tuyển sinh, quản lý giấy vào 10 do Sở cấp; Công tác thống kê, biểu mẫu, báo cáo, các loại danh sách học viên; Xếp thời khoá biểu, kiểm tra việc làm hồ sơ của giáo viên (như Sổ gọi tên và ghi điểm, sổ dự giờ, sổ đầu bài các lớp…). Phụ trách công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nói chung. Lập kế hoạch kiểm tra, thi cử, rà soát danh sách kết quả lên lớp, lưu ban, kiểm tra lại… trình Giám đốc kí duyệt; Tham gia trực Phòng, kiểm tra việc thực hiện nền nếp chuyên môn của giáo viên, nền nếp học tập và rèn luyện của học viên; bố trí dạy thay, dạy bù khi các tổ trưởng đề nghị; ghi chép và quản lý Sổ nghị quyết Phòng, quản lí học viên và điểm số bằng phần mềm CNTT; phụ trách chính về hồ sơ của học viên thi tốt nghiệp cuối khóa.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng tổ Tự nhiên. Chỉ đạo và cùng với tổ trưởng CM kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên mỗi học kì 1 lần (tổ Tự nhiên).

- Làm tốt công tác tham mưu với Trưởng phòng về công tác quản lý Phòng, đồng thời thực hiện một số công việc khác theo sự điều động, phân công của Giám đốc và Trưởng Phòng.

* Bộ phận Giáo vụ - Phụ trách công tác giáo vụ

- Cán bộ giáo vụ có trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ HV gồm: Sổ đăng bộ, học bạ, sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ, danh sách tuyển sinh các năm đã được Sở duyệt. Tất cả các hồ sơ này phải được ghim bấm tránh thất lạc, bao bọc cẩn thận và dán nhãn để tiện theo dõi.

- Nhận hồ sơ nhập học, chuyển trường và các loại giấy tờ liên quan khác để trình Giám đốc ký duyệt; Làm tốt công tác tham mưu với Trưởng phòng về công tác quản lý hồ sơ.

- Quản lý sổ điểm, sổ đầu bài các năm; trực tiếp giao sổ đầu bài vào đầu buổi học và nhận lại sổ đầu bài vào cuối tiết cuối cùng của buổi học. Kiểm tra và đôn đốc nhắc nhở việc làm hồ sơ (vào điểm trên máy vi tính, hoàn thành sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ…). Hàng tháng theo dõi hoàn thiện sổ điểm, sổ đầu bài và trình Giám đốc ký; cuối học kì 1 cuối năm theo dõi hoàn thiện sổ học bạ để trình ký. Tuyển sinh đúng quy định và giúp Phó phòng hoàn thiện các loại hồ sơ sổ sách phục vụ kì thi tốt nghiệp cuối khóa.

- Cán bộ giáo vụ trực Phòng thường xuyên, làm việc theo giờ hành chính; thực hiện một số công tác khác về giáo vụ do Phó Phòng trực tiếp quản lý phân công.

* Tổ trưởng chuyên môn: Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành các công việc chuyên môn của tổ, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế chuyên môn, việc thực hiện chương trình, nề nếp soạn giảng, công tác GVCN và các công tác kiêm nhiệm khác của giáo viên trong tổ;

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch năm học của tổ chuyên môn (tháng, tuần) phù hợp với kế hoạch của Phòng và của Trung tâm (được Trưởng Phòng và Giám đốc phê duyệt). Căn cứ kế hoạch của Phòng, xếp lịch thao giảng, tự bố trí giáo viên dự để góp ý, chấm điểm rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng (có biên bản). Chủ động kiểm tra nội bộ theo kế hoạch và có văn bản báo cáo lãnh đạo Phòng.

- Triển khai các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của Phòng của Trung tâm đến các thành viên trong tổ; Nhắc nhở kiểm tra việc lên lịch báo giảng, ký sổ đầu bài; trực tiếp kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên mỗi tháng 1 lần. Thực hiện kiểm tra nội bộ đối với CBGV theo kế hoạch của Trung tâm (có đánh giá, văn bản lưu) và kịp thời báo cáo với lãnh đạo Phòng về những sai phạm chuyên môn để chấn chỉnh kịp thời.

- Làm tốt công tác tham mưu với Trưởng phòng về công tác quản lý của tổ.

            *Tổ giám thị

            Tổ giám thị có trách nhiệm góp ý, thảo luận và đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nề nếp, kỷ luật và nội quy trung tâm để lãnh đạo trung tâm đưa ra kết luận và tổ chức thực hiện.

            Các thành viên trong tổ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch. Trong trường hợp đặc biệt không thể thực hiện được nhiệm vụ phải báo cáo lý do để Tổ trưởng Tổ giám thị xem xét bố trí Giám thị thay thế.

* Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn (cơ hữu, hợp đồng, thỉnh giảng…):

- Làm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên đã ghi trong Luật Giáo dục, điều lệ trung tâm GDTX và thực hiện tốt Quy chế chuyên môn đã được Bộ GD&ĐT ban hành; Chấp hành và thực hiện tốt những nhiệm vụ của Trung tâm và Phòng phân công.

- GVCN thường xuyên sinh hoạt lớp chủ nhiệm 15 phút đầu giờ. Phải có sự chuẩn bị về nội dung sinh hoạt, tránh tình trạng hình thức,chiếu lệ. Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành Nội quy Trung tâm, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở về vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, bảo vệ của công. Riêng đối với 3 lớp xếp hạng nề nếp cuối (của mỗi khối trong tuần) phải sinh hoạt lớp chủ nhiệm 15 phút đầu giờ trong tất cả các buổi học.

- GVBM, GVCN xây dựng kế hoạch năm học và kế hoạch dạy học bộ môn (được Tổ trưởng, Trưởng phòng và Giám đốc phê duyệt).

- Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), sẵn sàng đảm nhận những công việc do các đoàn thể đề nghị. Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp tham gia và nhắc nhở học viên tham gia tích cực các hoạt động do các đoàn thể phát động. Trực tiếp tham gia quản lý lớp trong các hoạt động do Đoàn TN tổ chức; theo dõi và đôn đốc thu học phí, hội phí; được quyền cho phép học viên nghỉ học một buổi. Học viên nghỉ học từ hai buổi trở lên phải có ý kiến của Giám đốc.

            Trên đây phân công, phân nhiệm cho từng thành viên cán bộ của phòng, mọi người phải tự giác chấp hành trong quá trình thực hiện có thể điều động làm việc khác hay thay nhau khi có nhu cầu. Hằng năm đều có bổ sung chỉnh lý cho phù hợp.

    GIÁM ĐỐC                                                    TRƯỞNG PHÒNG

   Nguyễn Đức Dy                                            Lương Thy Cân

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh