Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 960,173

Đang online: 48

V/v: Hướng dẫn thực hiện phân phối - Chương trình GDTX cấp THPT.

Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT). Sau khi chương trình

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ NĂM HỌC 2012-2013

Họ và tên: Đơn vị công tác: Nhiệm vụ được phân công: 1. Thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, đạo đức, lối sống: 3. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh