Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,001,946

Đang online: 37

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GIÁO DỤC

Hướng dẫn thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 Hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015 Hoàn thiện dữ liệu đăng kí dự thi của thí sinh 2015

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUẨN GIÁO VIÊN "THẦY, CÔ LÀM THEO MẪU".

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

KẾ HOẠCH SINH HOẠT TỔ BỘ MÔN NĂM HỌC 2014-2015 - CỤM CHUYÊN MÔN 10

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CCM10, ngày 08/11/2014 của Cụm trưởng cụm chuyên môn số 10 về việc đề cử tổ trưởng bộ môn và những quy định về sinh hoạt tổ bộ môn trong cụm chuyên môn số 10 năm học 2014-2015;2015-2016;

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN MẠNG THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến. Thực hiện chủ trương của Sở Giáo dục và đào tạo Đắk Lắk

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh