Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,479

Đang online: 49

KẾ HOẠCH CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH VÀ CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

Căn cứ công văn số 974 /SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2015 của Sở Giáo dục & Đào tạo về việc Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2015-2016. Trung tâm GDTX Tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức, tham gia cuộc thi...

ĐƠN XIN NHẬP HỌC CHƯƠNG TRÌNH GDTX (CẤP THPT) NĂM HỌC 2015 - 2016

Căn cứ kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm GDTX Tỉnh thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, 11, 12 chương trình GDTX (cấp THPT) và Trung cấp nghề năm học 2015 - 2016...

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GIÁO DỤC

Hướng dẫn thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 Hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015 Hoàn thiện dữ liệu đăng kí dự thi của thí sinh 2015

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUẨN GIÁO VIÊN "THẦY, CÔ LÀM THEO MẪU".

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

KẾ HOẠCH SINH HOẠT TỔ BỘ MÔN NĂM HỌC 2014-2015 - CỤM CHUYÊN MÔN 10

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CCM10, ngày 08/11/2014 của Cụm trưởng cụm chuyên môn số 10 về việc đề cử tổ trưởng bộ môn và những quy định về sinh hoạt tổ bộ môn trong cụm chuyên môn số 10 năm học 2014-2015;2015-2016;

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh