Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,396

Đang online: 31

File nhập điểm thi HK I 2016-2017

Giáo viên tải file đính kèm-->giải nén-->khối lớp-->môn thi. Nhập điểm bằng bàn phím số. Điểm lẻ thì sử dụng dấu chấm (.) không dùng dấu phẩy (,). Nhập liệu xong gửi về địa chỉ: walkmanbmt1982@gmail.com hoặc lưu trong USB nộp về bộ phận giáo vụ.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂNVÀ TOÁN THÁNG 11/2016 - PHÒNG GDTX SỞ GDĐT

Kế hoạch dạy hai môn Văn và Toán do phòng GDTX - Sở GDĐT triển khai trong tháng 11/2016

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh