Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,405

Đang online: 39

Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên (HSSV), hoạt động ngoài giờ lên lớp ...

Tài liệu về công tác học sinh, sinh viên trong nhà trường

Ở các nước có nền giáo dục phát triển, vấn đề an ninh trường học, nhất là ở các trường trung học luôn được xem là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu song song với nhiệm vụ dạy - học của nhà trường. Ở nước ta, trong những năm gần đây, vấn đề an ninh

  • 1

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh