Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,414

Đang online: 48

ĐĂNG KÝ THI ĐUA Năm học 2014-2015

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26 tháng 5 năm 2004 và Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013 - 2014

Tình hình cán bộ, công chức: đời sống, thu nhập của cán bộ, giáo viên, CNV tương đối ổn định. Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội nói chung có phần khó khăn nhưng hầu hết cán bộ, giáo viên, CNV nổ lưc và yên tâm công tác.

  • 1

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh