Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,692

Đang online: 39

KẾ HOẠCH CÔNG TRÌNH CÔNG ĐOÀN (chào mừng 40 năm ngày thành lập công đoàn tỉnh Đăk Lăk)

28/12/2016 09:16:33 GMT+7

    SỞ GIÁ       SỞ GD&ĐT TỈNH ĐAK LĂK                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        CÔ ĐCÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         TRUNG TÂM GDTX TỈNH      

                    CĐ TRUNG TÂM GDTX TỈNH                       

         Số:   03 /TTGDTX-CĐTT                        Đắk Lắk, ngày  26  tháng  8   năm 2016

KẾ HOẠCH CÔNG TRÌNH CÔNG ĐOÀN

chào mừng 40 năm ngày thành lập công đoàn tỉnh Đăk Lăk

 

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-CĐN ngày 8/4/2016 của BCH Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk về Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động và tháng Công nhân năm 2016.

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban chấp hành mở rộng tháng 4 của Công đoàn Trung tâm GDTX tỉnh họp ngày 12/04/2016;

Nay BCH Công đoàn Trung tâm phối hợp với chính quyền lên kế hoạch triển khai làm công trình Công đoàn “Trồng và chăm sóc vườn cây thuốc nam” trong khuôn viên Trung tâm kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Đắk Lắk như sau:

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:

Công trình công đoàn “Trồng và chăm sóc vườn cây thuốc nam” trong khuôn viên Trung tâm phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp nhau vượt qua bệnh thường gặp thông qua vườn cây thuốc nam.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

- Tất cả CB, CNV, công đoàn viên trong Trung tâm.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

- BCH công đoàn phân công khảo sát giá chậu, đất, phân và lên dự trù kinh phí thực hiện theo kế hoạch. (có dự trù kinh phí kèm theo)

- Làm sạch cỏ dại, nhặt rác, mua chậu (15 đến 20 chậu), CĐV sưu tầm và trồng các loại cây thuốc nam.

- Các tổ công đoàn có trách nhiệm sưu tầm trồng, chăm sóc cây từ lúc trồng cho đến khi phát triển về sau.

- Tuyên truyền đến CĐV nhiều cách để bảo vệ sức khỏe cho công đoàn viên bằng việc sử dụng cây thuốc nam. (Tài liệu sẽ đưa lên Website trung tâm)

IV. THỜI GIAN – VỊ TRÍ THỰC HIỆN:

- Bắt đầu trồng từ tháng 9/2016 và duy trì chăm sóc.

- Tại vườn cây trước khu nhà B.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1 Kinh phí mua chậu: 20 châu x  280.000đ   =   5.600.000đ

2. Kinh phí mua đất và phân: 20 bao   x    50.000đ  = 1.000.000đ

3. Kinh phí vận chuyển và bốc xếp: 300.000đ

Tổng cộng: 6.900.000đ (bằng chữ: sáu triệu chín trăm ngàn đồng)

4. Về cây giống: Trước mắt là tập hợp của các công đoàn viên. (Nếu cần thiết sẽ trích thêm kinh phí bổ sung)

* Đề xuất: 50% kinh phí trích từ quỹ công đoàn và 50% còn lại kinh phí của trung tâm.

BCH công đoàn thống nhất lấy từ nguồn quỹ Công hoạt động của công đoàn Trung tâm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

BCH Công đoàn, các tổ công đoàn và CĐV trong Trung tâm căn cứ kế hoạch thực hiện.

Trên đây là kế hoạch phát động công trình Công đoàn của Công đoàn Trung tâm GDTX tỉnh.Đề nghị các tổ công đoàn phổ biến kế hoạch và cùng nhau thực hiện tốt để công trình hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả.

                                                            TM.BCH CÔNG ĐOÀN

Nơi nhận :                                                    

- Chi bộ, BGĐ Trung tâm;                                                                  

- BCH công đoàn;                                                                       

- Tổ CĐ phối hợp thực hiện;

- Lưu VT CĐ.

   

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh